احزاب جهان اسلام

  • حركات و احزاب

    معرفی مختصر حرکات و جماعتهای اسلامی

    معرفی مختصر حرکات و جماعتهای اسلامی در جهان اسلام نوینسده: خالد محمدی در جهان اسلام حرکات و جماعتهای اسلامی به چشم می‌خورند که هر کدام با فقه و ادبیات خویش مردم را به‌سوی قرائت خود از دین فرامی‌خوانند. هر کدام از این جماعت‌ها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود که هر دسته، دارای زیرشاخه‌هایی است: الف: حرکت‌ها و جماعت‌های…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا