خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

انواع فریب خوردگی عرفا و متصوفه از دیدگاه امام غزالی و سیوطی

تصوف عرفان

انواع فریب خوردگی عرفا و متصوفه از دیدگاه امام غزالی و سیوطی نویسنده: امام سیوطی / مترجم: زاهد ویسی غزالی در کتاب احیاء [علوم الدین] در باب «فریب خوردگی » و بیان اصناف فریب خوردگان گفته است: « دسته ی سوم (ازفریب خوردگان)، متصوفه اند که فریب خوردگی بر آنان بسیارغالب است و فریب خوردگان آنان چندین فرقه اند که عبارتند از: یک فرقه از آنان، متصوفه هل روزگار ما هستند، که جزکسانی که خداوند آنها را از گناه و خطا در امان داشته است، فریفته ی لباس و شکل و شمایل شده اند. از این رو، از لحاظ لباس، …

ادامه نوشته »»»

صوفیه افکار و برنامه ها، امتیازات و معایب و گستره ی وجود در ایران

تصوف

صوفیه افکار و برنامه ها، امتیازات و معایب و گستره ی وجود در ایران نویسنده: دکتر عبدالظاهر سلطانی الف: نگاهی کوتاه به صوفیه اندیشمندان و زبان شناسان در اصل این واژه اختلاف دارند؟ برخی آن را از ” صُوف” پشم گرفته اند، چون صوفیان پشمینه پوش بوده اندبعضی آن را از ” صفا” دانسته اند، به خاطر صفای روحی آنان. و گروهی آن را از واژه یونانی ” hpos” مشتق دانسته اند که به معنای حکمت است. و عده ای بر این باورند که نسبتی است به اصحاب صفه در زمان زسول الله (ص) که کنار مسجد و سایبان و …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@