خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

توحید شرک آمیز رایج در میان توده مردم

نویسنده: شیخ محمد غزالی مصری / مترجم: دکتر محمد ابراهیمی با کمال تأسف در میان توده های مسلمین، شیوه هایی از پرستش را ملاحضه می کنیم و مسلک هایی شیوع دارد، که به طور خطرناکی بر فساد تفکر و اندیشه و گمراهی دیدگاه و نا به سامانی مقصود و مأوای فکریشان، دلالت دارد.ما دوست داریم که بی پروا از این بیماری و علت آن پرده بردایم و اندک مسامحه ای را روا نداریم.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@