smsنكته سخن نيكو

90 نکته آموزنده

90
نکته آموزنده

 

1- اگر اولش به فکر آخرش نباشي آخرش به فکر
اولش مي افتي.

 

2- لذتي که در فراغ هست در وصال نيست چون در
فراغ شوق وصال هست و در وصال بيم فراغ .

 

3- آغاز کسي باش که پايان تو باشد.

 

4- پرستویي که به فکر مهاجرت هست از ويراني
آشيانه نمي هراسد.

 

5- کمي سبکسري لازم است تا از زندگي لذّت
ببري و کمي شعـــور، تا مشکلي برايت پيش نيايد.

 

6- دوست واقعي كسي است كه اگر ساعتها در
كنار او ساكت بشيني و صحبتي بين تان ردوبدل نشه بعد از خداحافظي احساس كني كه
ساعتها باهاش درد دل كردي.

 

7- چون مي گذرد غمي نيست.

 

8- انسان بايد سعي کند در زندگي چيزهايي که
دوست دارد را بدست آورد ، و گرنه مجبور ميشود چيزهايي را که بدست آورده است دوست
بدارد.

 

9- فرصتها در سختي ها بوجود مي آيند بدون
جاذبه، پرواز معني ندارد.

 

10- کاش ميشد سرنوشت را از سرِِ نوشت.

 

11- براي تمام دردها دو علاج وجود دارد گذر
زمان و سكوت .

 

12- اگر شير درنده اي در برابرت باشد بهتر
است از اينكه سگ خائني پشت سرت باشد.

 

13- هميشه از سکوت چگونه فرياد زدن رو
بياموز.

 

14- مورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتني
بودن است.

 

15- با يه چوب کبريت ميشه هزاران درخت رو
سوزوند و از يه درخت هزاران چوب کبريت به وجود مي آيد.

 

16- 
محبت از درخت آموز که سايه از سر هيزم شکن هم بر نميدارد.

 

17- هر چيزي که تو را نکشد مطمئناً قويترت
ميکند.

 

18- اين جهان پر از صداي پاي مردمي است كه
همان طور كه تو را مي بوسند طناب دار تو را مي بافند.

 

19- آنکه مي گريد يک درد دارد و آنکه مي
خندد هزار و يک درد.

 

20- گذشت زندگي يک چيز را بارها ثابت مي کند
و آن اين است که گاهي احمق ها درست ميگويند.

 

21- هر انسان بيشتر از آنکه از دشمنان خود
ضربه ببيند از دوستان نادان خود ضرر مي بيند.

 

22- چرا هميشه بدنبال اين هستيم که بدانيم
چرا گل خار دارد؟ بياييد گاهي بدنبال آن باشيم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

 

23- 
خدايا! چگونه زيستن را به من بياموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت.

 

24- جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد
نيست اما بلعش وحشتناک است.

 

25- دو تراژدي دردناک در زندگي وجود دارد :
يکي اينکه در عشقت ناکام شوي و ديگر اينکه به وصال عشقت برسي.

 

26- چه فکر کني مي تواني و چه فکر کني نمي
تواني ، درست فکر ميکني.

 

27- اگر مردم را به حال خود گذاشتي تو را به
حال خود خواهند گذاشت.

 

28- در نمك بايد چيز غيب و مقدسي وجود داشته
باشد چيزي كه هم در اشك و هم در درياست.

 

29- من هرگز نمي نالم…قرنها ناليدن بس
است…ميخواهم فرياد بزنم…!اگر نتوانستم سكوت ميكنم.

 

30- بادها مي وزند، عده اي در مقابل آن
ديوار مي سازند و تعدادي آسياب به پا مي كنند.

 

31- پريدن كار دل است و قدم زندن كار عقل،
اگر لذت جهان خواهي با دل همسفر شو و اگر مقصد خواهي آهسته رو.

 

32- زندگي همانند هنر نقاشي كردن است با
مداد مشكي ولي بدون پاك كن.

 

33- زندگي درس حساب است، خوبيها را جمع،
بديها را كم ، خوشي‌ها را ضرب و شاديها را تقسيم كنيم.

 

34- زندگي نكن براي مردن، بمير براي زندگي كردن.

 

35- زندگي تفريح است ميان تولد و مرگ.

 

36- خشم با ديوانگي آغاز ميشود و با پشيماني
پايان ميپذيرد.

 

37- آزادي تنها ارزش جاودانه تاريخ است.

 

38- مسير را به خاطر بسپار که مقصد همان
مسير است.

 

39- با خودت صادق باش و نگران آنچه ديگران
درباره ات فكر مي كنند نباش . تعريفي را كه آنها از تو دارند نپذير ، خود ، خودت
را تعريف كن.

 

40- دنيا از آن کسي است که براي تصاحب آن با
خوش خلقي و ثبات قدم گام برميدارد.

 

41- زندگي سفر است پس بياييد همسفران خوبي
براي ديگران باشيم.

 

42- بزرگترين آزادي بشر ، توانايي تصميم
گيري و انتخاب نگرش هاي خويشتن است.

 

43- خانمها با گوشهايشان عاشق مي شوند و
آقایان با چشم هايشان …

 

44- ما همان ميشويم كه تمام روز به آن مي
انديشيم.

 

45- مبارزه هر قدر صعب, صعود را ادامه بده.
شايد قله تنها در يک قدمي تو باشد.

 

46- هر کار بزرگی در آغاز محال به نظر میرسد
.

 

47- در زندگي خوشبختي به سراغ كسي نمي‌آيد،
انسان بايد سراغ خوشبختي برود.

 

48- دنيا آنقدر بزرگ است که براي همه جايي
براي زيستن دارد . پس سعي کنيم بجاي اينکه جاي ديگران را بگيريم و يا خود را جاي
ديگران جا بزنيم جايگاه واقعي خود را بدست بياوريم.

 

49- عظمت مردمان بزرگ از طرز رفتارشان با
مردمان کوچک آشکار میشود.

 

50- جستجوي حقيقت شيرين تر از پيدا كردن آن
است.

 

51- در زندگي خانوادگي،شوم ترين كلمات اين
دو هستند:مال من،مال تو.

 

52- پروردگارا به من آرامش ده تا بپذيرم
آنچه را که نمي توانم تغيير دهم و دليري ده تا تغيير دهم آنچه را که مي توانم
تغيير دهم. بينش ده تا تفاوت ايندو را دريابم مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و
مردم آن مطابق ميل من رفتارکنند.

 

53- براي جبران اشتباهات، به دوستانت
همانقدر زمان بده که براي خودت فرصت قائل ميشوي.

 

54- ظرفيت عشق وجودت را با دوست داشتن همه
انسان ها و تمامي زندگي افزايش بده.

 

55- امکان تغيير در زندگي هست.ديگران اين
کار را کرده اند.

 

56- از درخت سکوت ميوه آرامش آويزان است.

 

57- آن چه را در روشنايي ديده اي در تاريکي
به فراموشي نسپار.

 

58- خدايا كمكم كن همه رو از ته دل دوست
بدارم نه ظاهري و نه گفتاري !

 

59- هيچ انساني دوست يا دشمن تو نيست بلکه
انسانها معلم تو هستند.

 

60- کوچک که بودم فکر مي کردم آدمها چقدر
بزرگند ! و ترس برم ميداشت ،بزرگ که شدم ديدم چقدر بعضي آدمها کوچکند و باز ترسيدم!

 

61- هيچ مشکلي نيست که محبت کافي نتواند بر
آن غلبه کند.

 

62- شما ميتوانيد بهترين بذر جهان را در
اختيار داشته باشيد،ولي اگر محل مناسبي براي رشد آنها نداشته باشيد،فايده اي
نخواهد داشت.

 

63- در حساب عشق يك به اضافه يكي برابر است
با همه چيز و دو منهاي يك برابر با هيچ!

 

64- عشق همانند پروانه ايست كه اگر سفت
بگيري له مي شود و اگر سست بگيري مي گريزد .

 

65- مردها همواره ميخواهند اولين عشق يك زن
باشند و زن ها دوست دارند آخرين عشق يك مرد باشند.

 

66- وقتي به دنيا اومدي، تو تنها كسي بودي
كه گريه مي‌كردي و بقيه مي‌خنديدن. سعي كن يه جوري زندگي كني كه وقتي رفتي، تنها
تو بخندي و بقيه گريه كنن!

 

67- دوستت دارم ، نه به خاطر شخصيت تو ،
بلكه بخاطر شخصيتي كه من از تو ميگيرم .

 

68- يك همسر فقط همراه آدم نيست، او كل
تقدير ماست.

 

69- انسان، عاشق زيبايي نمي شود. بلكه آنچه
عاشقش مي شود در نظرش زيباست.

 

70- گاهي اوقات در زندگي خيلي زود،
ديــــــــــــر مي شود.

 

71- براي اينكه بزرگ باشي، نخست كوچك بودن
را تجربه كن.

 

72- هيچ مردي،زن را نمي فهمد، هيچ زني، مرد
را نمي فهمد، زيبايي با هم بودنشان همين است.

 

73- از اين كه زندگي شما تمام شود نترسيد،
از آن بترسيد كه هرگز آغاز نشود.

 

74- پيري مانع از عشق نيست . اما عشق تا حدي
مانع از پيريست.

 

75- ما واقعاً تا چيزي را از دست نديم، قدرش
را نمي‌دونيم، ولي در عين حال تا وقتي كه چيزي رو دوباره بدست نياريم، نمي‌دونيم
چيزي را از دست داديم.

 

76- رويايي رو ببين كه ميخواي، جايي برو كه
دوست داري، چيزي باش كه ميخواي باشي. چون فقط يك جون داري و يك شانس براي اينكه خوشبخت
شوی !

 

77- روشنترين آينده هميشه روي گذشته فراموش
شده، شكل ميگيره. نميشه تا وقتي كه دردها و رنجها را دور نريختي، توي زندگي به
درستي پيش بري.

 

78- دوست واقعي كسي است كه دستهاي تو را
بگيرد ولي قلب تو را لمس كند.

 

79- زياده از حد خود را تحت فشار نگذار،
بهترين چيزها در زماني اتفاق مي‌افتد كه انتظارش را نداري.

 

80- کسي که براي محبت حدود قائل مي شود ،
معني محبت را نفهميده است.

 

81- 
تنها بنايي که اگر بلرزد ، محکمتر مي شود ، دل است.

 

82- 
هيچ کس نمي تونه به دلش ياد بده که نشکنه ولي حداقل يادش بدين که وقتي شکست
لبه تيزش دسته اوني رو که شکستش نبرد!

 

83- 
سعي کن خودت باشي. گمشده واقعي تو ،تو را آنطور که هستي دوست مي دارد نه آنطور
که خود مي پسندد.

 

84- هيچ صيادي نمي تواند در جوي حقيري که به
گودالي مي ريزد مرواريدي صيد کند.

 

85- دنبال کسي نباش که باهاش بتوني زندگي
کني دنبال کسي باش که بدون اون نتوني زندگي کني.

 

86- خدايا به من تلاش در شكست، صبر
درنومیدی، رفتن بي همراه، فداكاري در سكوت،خدمت بي نان، مناعت بي غرور، عشق بي هوس
و دوست داشتن بي آنكه دوست بداند روزي كن !

 

87- براي رسيدن به دوردست ها, بايد از
نزديكي ها گذشت , اما رسيدن به نزديكي ها به سهولت ميسر نيست .

 

88- جاي کشتي در ساحل بسيار امن­تر است ولي
براي اين ساخته نشده است!

 

89- سعي کن عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه
که بدان مي نگري.

 

۹۰- … شما
نودمی را بنویسید تا ماهم فیض ببریم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا