تربیت فرزندان

تربيت كامل كودك

تربيت كامل كودك

تربيت كامل كودك چيست ؟

تربيت كامل يعني تربيت با برنامه . انجام اين كار بر : كنش نه واكنش ، دانش نه شانس ، فكر كردن نه عصبانيت ، عقل سليم نه بي منطقي ، استوار است . درست همانطور كه ‹‹ ازدواج كامل ›› به اين معنا نيست كه همسران انسان هايي كامل هستند ، منظور از تربيت كامل نيز اين نيست كه پدر  يا مادر مي توانند حتي با تلاش زياد ، كامل باشند . تربيت كامل روندي است كه طي ان والدين با تمام نقاط قوت و ضعف خود به عنوان يك انسان ، نهايت تلاش خود را در تربيت فرزنداني توانا ، مسئول و شاد به كار مي گيرند .

پرورش فرزند كار پيچيده اي است كه ما بايد در اين امر همواره از ايده هاي جديد بهره بگيريم . ما سعي مي كنيم در اين بخش راه حل هائي كاربردي و منطقي و ساده به شما ارائه بدهيم كه برخورد شما با كودكتان را راحت تر بكند . در مورد هر مشكل يا مسئله اي كه در زندگي جاري خود با آن روبرو مي شويد ، مي توانيد نظراتي را در آن پيدا كنيد . كودكان ، متفاوتند و والدين نيز با يكديگر فرق دارند و به همين دليل ، هيچ راه حلي و-ومد ندارد كه براي همه به طور يكسان مفيد باشد . شما مي توانيد راه حل ها را به گونه اي تغيير بدهيد كه بهترين تناسب را با شرايط و وضعيت خانواده ي شما داشته باشد . از امتحان كردن بيش از يك راه حل نترسيد و  تا انجا پيش برويد كه بهترين پاسخ را براي پرسش خود بيابيد .

 

راهنماي كامل تربيت كودك

 

1-   مراقب باشيد

اگر فرزندتان دقيقا متوجه نمي شود كه كه شما رئيس هستيد ، حتي كوچكترين مسائل نيز ميتواند
سردردهايي مزمن براي شما ايجاد كند .اولين پاسخ شما به اين حالت شايد اين باشد كه 🙁 اما فرزندان من ميدانند چه كسي در خانه ما رئيس است ) شما شايد اينطور فكر كنيد ، ولي اكثر والدين
به طرق مختلفي پيامهاي جداگانه و گيج كننده به فرزندانشان مي دهند كه شما ميتوانيد تغيراتي
در آن ايجاد كنيد .

اولين گام براي مسئول بودن اين است كه به خودتان اجازه بدهيد مراقب باشيد و كم كم از فرزندانتان
انتظار داشته باشيد تا از شما اطاعت كنند .

با اين اساس محكم ، ارتباطي توام با عشق و اعتماد با بچه هايتان برقرار مي كنيد و حتي مهمتر از اين ، مي توانيد فرزاندتان در آينده به بزرگسالاني داراي ازرزرشها ، درايت و مهارتهاي زندگي تبديل كنيد. تنها پدر يا مادر يا والديني قوي و حامي ميتوانند اين كار را انجام بدهند .

2- بگوييد ، نپرسيد
يكي از اشتباهات رايج والدين اين است كه به جاي گفتن،  مي پرسند روش بيان كلمات شما ، به
فرزندانتان مي فهماند كه درخواست شما انتخابي است يا اجباري . پس ، از هم اكنون تمامي عبارات
و جملات سست و بي اراده از حرفهايتان حذف كنيد .و
وقتي از فرزندتان ميخواهيد كاري را انجام دهد (يا ندهد ) از جمله اي واضح و مشخص كنيد كه جاي هيچگونه ابهامي را براي وي باقي نگذارد .
به اختلاف اين دو نوع در خواست نگاهي بيندازيد :
انتخابي                                                 اخباري

 بچه ها فكر نمي كنيد وقت                           ساعت هشت است . وقت خاموش كردن تلويزيون
   آماده شدن براي خواب است ؟                      و پوشيدن لباس خواب است .

2-                  وقتي چيزي مي گوييد ، منظورتان فقط همان با شد نه چيز ديگري
 بعضي والدين عادت دارندكه درخواستي را بارها و بارها تكرار كنند ، آن هم قبل از اينكه كه ببينند كودك مطابق درخواتشان عمل ميكند يا خير . آيا چنين كساني را مي شناسيد ؟
بچه ها راداري دارند كه كه به آنها مي گويد درخواست والدين در چه موقي براي والدين واقا مهم است ودر چه موقي اين طور نيست .برخي والدين ، تنها پس از اينكه به در خواست شان بارها      بي توجهي ميشود ع واقا پيگير بر آورده شدن خواسته خود مي شوند . آنها معمولا با صورتي
برافروخته ، بدني منقبض ، تاكيد بر اسم كودك از لاي دندانهاي به هم قفل شده و كو بيدن مشتي
محكم بر روي زمين ، مي گويند( اين مسئله براي من مهم است مرد كوچك )
به خودتان قول بدهيد آنچه را مي گوييد همان بار اول برايتان مهم باشد . به بيان ديگر ، پس از اينكه آشكارا و روشن چيزي را از فرزندتان خواستيد ، عمل كنيد مثلا وقتي از فرزندتان را كه در حياط منزل است صدا كرديد و او فورا جواب نداد به حياط برويد ، دستش را بگيريد و بگوييد : وقتي صدايت مي زنم
توقع دارم فورا بيايي .
زيبايي اين روش آن است كه شما مجبور مي شويد يكي _ دو بار خودتان را براي فرزندتان "ثابت كنيد"
تا آنرا درك كند . براي والديني كه فرزندان بزرگتري دارند كه ياد گرفته اند متوانند چند بار بدون پاسخ
دادن به خواست والدين خود  بي توجهي كنند ، فرايند " ثابت كردن " واينكه بفهمند والدينشان واقعا
تغيير كرده اند به زمان طولاني تر نياز دارد .در كار خود ثابت قدم باشيد زيرا واقا ارزش آن را دارد .‌
4- مختصر و مفيد بگوييد
بين اكثر والدين نوعي بيماري رايج است كه به آن ور وره سخنراني ميگويند. بارزترين نشانه اين
بيماري ، جملاتي است كه مداوم به صورت تك گويي وتكرار گفته مي شود . مثلا شما با درخواستي مؤدبانه فرزندانتان را به اتاقي مي فرستيد تا بخوابند . نيم ساعت بعد ، متوجه ميشويد كه آنها جنگ بالش راه انداخته اند . در چنين شرايطي ، پدر يا مادر مبتلا مرض

  ور وره سخنراني ميگويند ( من سي دقيقه پيش شما را به اتاقتون فرستادم تا بخوابين ،
  اما حتي براي خواب هم اماده نشده ايد . الان ساعت از هشت گذشته و فردا به مدرسه بروييد
چرا بايد هر شب چنين برنامه اي داشته باشيد ؟ نمي توانيد يك بار بدون اينكه مرا عصباني كنيد
به رختخواب برو يد ؟ چرا اين اتاق دوباره به هم ريخته است ؟ چرا هيچ وقت نمي توانيد……..؟)

براي اين بيماري ، درماني وجود دارد . سعي كنيد كمتر حرف بزنيد ، اما بيشتر  بگوييد به بياني
ديگر ، در صحبتهايتان دقيقا به اصل مسئله اشاره كنيد و تا حد امكان كلمات كمتري به كار ببريد
حتي هنگامي كه بچه ها به اولين درخواست مؤدبانه شما بي توجهي كردند ، مي توانيد سخنراني وحشتناك خود را به به چنين چيزي تبديل كنيد ( بچه ها ، ساعت هشت ونيم است  .لباس خواب همين حالا ) اين جمله واضح و كوتاه است و به راحتي درك ميشود . اين تكنيك از دو جهت سودمند است : 1- بچه هايتان با شنيدن جمله هاي كوتاه و مفيد بيشتر از زماني كه مجبور به تحمل سخنراني هستند ، همكاري مي كنند . 2- براي شما جزاب تر و راحت تر است كه اين گونه عمل كنيد .

5-در برابر نق زدن ، ناله كردن و سرسختي تسليم نشويد

بسياري از والدين ، در برخوردهاي خود روش مناسبي در پش ميگيرند ، اما توسط فرزندكاملا مقاوم خود ، از مير خارج ميشود  . به نظر ميرسد وقتي بچه ها انرژي كودكي را با توانايي خارق العادهاي تركيب ميكنند تا به نقطه ضعف والدين خود ضربه بزنند، نتيجه فاجعه آميز مي شود .

اوقات زيادي فرا ميرسد كه تصميمات شما مورد علاقه فرزندانتان نيست . وقتي او نق ميزند ، ناله مي كند و يا در برابر شما دست به مقاومت مي زند يقين كنيد كه تصميم درستي گرفته ايد . در اين وضعيت ، بايد از فرزندتان دور شويد و به او ياد بدهيد كه با مقاومت او ، عقب شيني نخواهيد كرد .

هدف اصلي شما به عنوان پدر و مادر اين نيست به فرزندتان شادي كوتاه مدتي ببخشيد ، بلكه بايد انسانهايي توانا و مسئول پرورش بدهيد . هنگامي كه فرزندانتان از تصميمات شما ناراحت  مشوند
، معمولا تصميم درستي گرفته ايد . ما انسانها دانش واطلاعات زيادي داريم كه بيش از هر نسل ديگري در تاريخ است . از اين دانش و اطلاعات بهره بگيريد ، بخوانيد ، فكر كنيد وبا اعتماد به نفس عمل كنيد .

6-امكان انتخاب بدهيد و سوال بپرسيد
يكي از اهداف اصلي تمام فرندان اين است كه مستقل شوند . پدر يا مادر عاقل بجاي جنگيدن با اين نمياز و روند طبيعي ، از آن به نفع خود استفاده مي كنند .

بياييد به رايج ترين مشكل خانواده ها ، يعني اتاق به هم ريخته بچه ها ، نگاهي بيندازيم .والدين
توقع بي جايي دارند كه اتاق كودكشان مرتب و تميز باشد ، اما اين اشتباه است كه از كودك بخواهند اتاقش را مطابق برنامه زماني والدين و دقيقا آن طور كه آنها مي خواهند ، تميز كند .
كودك در پاسخ به چنين در خواستي ، با عصبانيت جواب مي دهد و اين خود جرقه اي براي بالا گرفتن شعله خشم بزرگسالانه والدين است . به اين ترتيب ، خشم و عصبانيت زيادي به وجود
مي آيد ، اما اتاق نامرتب باقي مي ماند .

راه بهتر اين است كه از مهارتهاي تصميم گيري فرزندمان و علائق او به بهترين نحو بهره بگيريم تا
در خدمت نظم اتاق خودش و زندگي خودش باشد پدر يا مادر مي تواند چندين انتخاب درست را به
فرزند پيشنهاد دهد ، مثلا : (…. دوست داري اتاقت را امروز بعد از مدرسه تميز كني يا فردا بعد از فوتبال ؟ ) ،انتخاب دوم ميتواند اين باشد:(اول دوست داري چه كاري بكني ؟ لباس خوابت را عوض كني يا اتاقت را جارو برقي بكشي  ؟)

راه ديگر حل اين مشكل پرسيدن سوالاتي مفيد و هدايت او به گونه اي است كه خودش راه حل هاي مناسب را پيدا كند .مثلا ، ميتوانيد بپرسيد : ( ميبينيم كه تكاليف مدرسه ات در اتاق پخش شده . فكر ميكني اگر " محل تكاليف " درست كني ، كارهايت بهتر پيش ميروند ؟ من ميتوانم براي
حل اين مشكل به تو كمك كنم ؟)

مثال ديگر اين است كه با حوصل با فرزندتان در مورد مسئله موجود صحبت كرده و نظر او را بپريسيد
( مي دانم كه اتاق به هم ريخته ، تو را ناراحت نمي كند اما برايم سخت است كه ملافه هايت را
يا لباسهايت ر ا مرتب كنم . ميتواني كمك كني چند تا راه حل براي اين مسئله پيدا كنيم ؟)

همه اين تكنيكها ، راههايي گوناگون پيش پاي والدين ميگذارد تا فرزندشان را تشويق به دخالت در
حل مشكل كنند .

7-از قوانين و برنامه هاي منظم استفاده كنيد

كارهاي خانه ، تكاليف ، ساعت خواب، بيرون رفتن از خانه هنگام صبح ، همه اينها زندگي را تشكيل ميدهد  . اگر قوانين و برنامه كاملا مشخص و منظمي داشته باشيد ، اين كارها جريان منظم خود را پيدا ميكنند در غير اين صورت هرج و مرج به وجود مي آيد تعيين صبورانه قوانيين و برنامه هاي لازم براي مسائل مهم خانواده ، كاري ارزشمند است .

اولين قسمت اين راه حل ، به چيزي بيش از دو _ سه دقيقه فكر كردن نياز دارد . بايد بنشينيد و با حوصله تمام فعايتهاي روزانه خود را برسي كنيد . لازم است در مورد آنچه كه در خانواده تان ارجحيت دارد و جزء مهمترين مسائل تلقي مي شود ، تصميماتي بگيريد . پس از انجام اين كار جدولي تهيه نماييد كه تمام مراحل هر وظيفه مهم ، مانند برنامه هاي صبح ، برنامه هاي منظم پس از مدرسه
ويا برنامه هاي هنگام خواب را مشخص كند .تقويمي زرگ براي خانواده بخريد و آن را در جاي مناسب بچسپانيد تا همه فعاليتها و تعهدات خانواده را نشان دهد ( اين كار به بزرگتر ها نيز به اندازه
كودكان كمك ميكند تا برنامه ريزي داشته باشند )

در دومين قسمت از اين راه حل ، توقعات خود را از كودكتان ارزيابي كنيد . فهرستي از قوانين تهيه كنيد اين قوانين ،بايد شامل رفتارهايي قابل قبول باشند و دو نكته بايد كاملا  در آن مشخص شده باشد : چه چيزي مجاز نيست و رفتار مورد نظر شما چيست . به بيان ديگر نوشتن (دعوا نكنيد )  

 به عنوان قانوني خانوادگي ، تنها قسمت اول برنامه است . عبارت اول ( باهم مهربان باشيد و با احترام برخورد كنيد ) مفهوم مهمي را مشخص مي كند .

وقتي همه ميدانند كه چه توقعي از آنها داريد ، هم خودتان بسيار از گذشته غر مي زنيد وهم بچه ها بسيار بيشتر از قبل با شما همكاري مي كنند .

8- پايه هاي عشق ، اعتماد و احترام را استوار كنيد .

تصور كندي براي صرف  شام به خانه دوستي دعوت شده ايد . دوستتان به استقبال شما آمده و خوشامد مي گويد . شما وارد خانه او ميشويد ، اما ناگهان ميزبان فرياد ميزند ( تو چرا اين طور هستي ؟ كفشهايت كاملا گلي هستند . فرشهايم را كثيف كردي ) شما بي گمان خجالت         مي كشيد و مگوييد (متاسفم)و فورا كفشهايتان را در مي آوريد ، اما متوجه سوراخي در جورابتان  مي شويد دوستتان هم آن را مي بيند و با صداي بلند ميگويد (فكر نمي كني بايد با لباس          مناسب تري مي آمدي ؟ تو درست مثل شلخته ها هستي ) پشت ميز شام كه مي نشيند ، ميزبان آرنج شما را از روي ميز كنار ميكشد وزير لب زمزمه اي ميكند.صحبتهاي سر ميز شام، بيشتر درباره مهماني است كه شب قبل به خانه دوست شما آمده بود.او رفتارهاي (دوست داتشتني) داشت وجورابهايش سوراخ نبود. اين داستان ادامه پيدا مي كند و گاهگاهي نيز دوستان در موردآداب غذا خوردن ، تذركاتي به شمامي دهد . وقتي شام تمام مي شود، شما در حال بلند شدن        مي شنويد كه دوستتان ميگويد: (خيلي خوب مي شد اگركسي به من كمك مي كردتاميز را تميز كنم.) 

مطمئم  منظور مرا فهميده ايد.بله،بسياري از والدين به گونه اي با فرزنداشان برخورد ميكنند كه هرگز با دوستانشان چنين برخوردي را ندارند.والدين، در تلاش براي پرورشفرزنداني محترم،آن قدر بر هدف نهاييخود متمركز مي شوند كه از ياد مي برندپيامي كه به فرزندان خود مي دهندع پيامي رضايت بخش نيست.

نگاهي دقيق به برخوردهاي متقابل خودبا فرزندانتان بياندازيد. اطمينان حاصل كنيد كه پيام اصلي شما به آنها اين است:( من دوستت دارم، به تو اعتماد دارم وبه تو احترام مي گذارم ). بچه هايي كه باور دارند بزرگ ترهاي اصلي شان آنهارادوست دارند،به آنهااعتماد دارند،واحترام مي گذارند،بامسايل زندگيشان به روشهاي بسيارمناسب تري برخورد مي كنند.

شما اين پيام را از چه طريقي به فرزندانتان ميدهيد؟ نخست،آنچه راكه آنها بيش از همه از شما مي خواهند ، به آنها بدهيد،وقتتان را.اينكه هرروز كمني از وقت خودرابه آنها اختصصاص دهيد،بسيار تـأثير گذار تر از آن است كه ماهي يك بارتجربه ‌‌‌« كيفي » باآنهاداشته باشيد.دوم گوش خودرا به آنها بسپاريد.نصيحت وحل كردن مشكلات به اندازه گوش كردن ساده به حرفهايش اهميت ندارد.سوم،هرروز فرزندان خودراتحسين وتشويق كنيد.به دنبال يافتن دلايلي باشيد ( بزرگ يا كوچك)
تا به فرزندانتان پاسخ و واكنش مثبت نشان دهيد . چهارم ، به آنها بگوييد كه دوستشان داريد .با استفاده از كلمات و رفتارتان مهمترين پيام را بدهيد :(دوستت دارم ، به تو اعتماد دارم وبه تو احترام مي گذارم )

9- اول انديشه ، سپس عمل   .

  زماني كه ابتدا  كاري را انجام داده و بعد در باره اش فكر ميكنيد  ، بد ترين لحظات تربيتي را ايجاد كرده ايد . اين اوقات هنگامي است كه آرامش خود را از دست ميدهيد ، همان لحظاتي وحشتناكي كه فرياد  مي زنيد و تهديد مي كنيد و يا مي زنيد .اين لحظات براي والديني كه از آمادگي لازم براي
شغل تربيت برخوردار نيستند بارها و بارها اتفاق مي افتد .

هيچ يك از ما بطور مادر زادي نمي دانيم چگونه مي توانيم پدر يا مادر باشيم . ما مي توانيم كودكانمان را با تمام دل و جانمان دوست داشته باشيم . اما هيچ يك با ژني كه دانش فطري برخورد مناسب با فرزندي كه رفتار بدي كرده است را به  ما بدهد ، به دنيا نيامده ايم . حتي به طور نا خود آگاه نميدانيم چگونه مشكلات روز مره فرزندانمان را حل كنيم .

ما روند تربيت كامل را به طور اتفاقي ياد نمي گيريم . اين كار مستلزم تحقيق ، تفكر و برنامه ريزي براي تصميم گيري در مورد بهترين راه حل هر مشكلي است .

فكر نمي كنم هيچ آشپزي _ هر قدر كه مهارت داشته باشد _ بتواند وارد آشپزخانه من شود و بدون  راهنمايي ، دستور پخت ويا در اختيار داشتن وسايل لازم ، غذاهايي متنوع و درسري عالي تهيه كند .اگر به او كتاب آشپزي مرا بدهند و مسير خوار و بار فروشي محل را نيز نشان بدهند ،
امكان بيشتري وجود دارد كه غذايي خوشمزه تهيه كند .شما نيز گاه كه به مشكل تربيتي بر      مي خوريد ، اگر به ايده ها و راه حلهاي مختلف دسترسي داشته باشيد ، پدر يا مادري موفق تر خواهيد بود .

—————————————

مشكلات خود را از طريق بخش انتقاد و پيشنهاد سايت براي ما ارسال كنيد تا ما در بارهي آن براي شما مطلب بنويسيم .

———————————–

منبع : راهنماي كامل تربيت كودك

مؤلف : اليزابت پنتلي

مترجم : اكرم قيطاسي

انتشارات : صابرين

————————————

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا