دعوت و داعی

مسئوليات دعوتگران اسلامي

«مسئوليات دعوتگران اسلامي »

امام شهید حسن البنّا

ايمان و اطمينانت به پيماني كه خود را به آن پای‌بند مي‌داني ، بر تو لازم مي‌نمايد كه به مسئوليتهاي زير متعهد باشي ، تا اين شايستگي را پيدا نمائي كه آجري از ساختمان «دعوت اسلامي» بشوي .

1- برنامه شبانه‌روزت را بصورتي مرتب نمائي كه ، بخشي از قرآن را بتواني قرائت بنمائي ، و سعي داشته باش كه ، براي ختم قرآن يكماه بيشتر طول نكشد ، و در كمتر از سه شبانه‌روز هم نباشد .

2- توجه و اهتمام جدي به ، صحيح تلاوت نمودن قرآن ، و درست گوش به آن فرا دادن و تدبر و تعمق در معاني آن را داشته باش . تا حدودي كه ، وقت بشما اجازه ميدهد ، از مطالعه و تحقيق در سيره و سنت رسول خدا ، و سرگذشت بزرگان دين كوتاهي مكن . حداقل مطالعه شما در اين زمينه بايستي مطالعه كتاب «حماة الأسلام» باشد .

هرچه بيشتر با احاديث رسول خدا آشنائي پيدا كن ، و حداقل تعداد چهل حديث را از حفظ داشته باش ، و بهتر است «اربعين» امام نووي باشد . خواندن و مطالعه حداقل رساله‌اي در اصول عقائد و مختصري از فقه لازم و ضروري است .

3- در مراجعه به دكتر و انجام آزمايشهاي لازم كوتاهي مكن و چنانچه از نوعي مريضي رنج مي‌بريد ، هرچه زودتر براي معالجه اقدام بنمائيد .

آنچه را كه سبب ايجاد نيروي جسمي و بهداشت و مصونيت شما مي‌گردد ، فراهم كن و از هر امري كه ، موجب ضعف و مريضي جسم ميگردد پرهيز بنما .

4- از اسراف در خوردن نوشيدنيهايي همچون ، قهوه و چاي پرهيز نمائيد ، و جز در مواقع ضروري از استعمال نوشيدنيهاي خواب‌آور يا تحريك كننده ، خودداري كنيد ، و اصلاً سيگار نكشيد .

5- در محل سكونت ، خوراك ، جسم و لباس ، محل كار ، نظافت را جداً مراعات كن ، زيرا دين بر اساس نظافت قرار داده شده است .

6- راستگويي را خصلت خود قرار بده ، و هيچگاه زبانت را به سخن دروغ آلوده مكن .

7- به تعهدات و وعده‌هاي خود وفادار باشيد ، در هيچ شرايطي وعده خلافي نكنيد.

8- سعي كن شجاع و صبور باشي ، و بزرگترين شجاعت ، صراحت در بيان حق و پوشاندن و كتمان اسرار ، اعتراف به اشتباه ، انصاف و حق دادن به ديگران ، و به هنگام خشم بر خود چيره بودن است .

9- شخصيت و وقار خويش را با جدي بودن در هر حالي حفظ كن ، و حفظ وقار مانع از گفتن شوخيهاي صحيح و شرعي و تبسم نگردد .

10- تلاش كن بسيار با حياء و شرم ، با فهم و فرهنگ بسيار حساس در مقابل بدكرداري و نيك رفتاري ، بدون احساس حقارت و تملق ، متواضع باشيد ، و هميشه كمتر از مقام و موقعيت و نياز خود را بخواه تا به‌ آن دست پيدا بكنيد .

11- در هر شرايطي عادل باش ، درست قضاوت كن ، و خشم و عصبانيت ، نيكيها را از يادت نبرد ، و محبت باعث نشود ، از بديهاي محبوب چشم بر هم بگذاري ، و دشمني با كسي خوبيهايش را از يادت نبرد ، حق‌گو باش ، هرچند حق‌گويي به ضرر خود و نزديكترين نزديكانت تمام شود و بسيار تلخ هم باشد .

12- فعال و جستجوگر باش ، در انجام خدمات عمومي تلاش كن اگر توفيق خدمت به ديگران را به دست آوردي احساس شادماني بنما ، به عيادت بيماران بشتاب ، نيازمندان را ياري ده ، به مشكلات افراد ناتوان توجه داشته باش ، مصيبت ديده را تسلي خاطر بده هر چند با سخني و كلامي باشد ، در انجام كارهاي خير هميشه زرنگ و چالاك باش .

13- سعي كن ، بسيار مهربان ، با سخاوت ، با گذشت باشي با انسان و حيوان ، آرام ، بردبار و دل‌نرم باش ، و با همه كس روابط حسنه برقرار كن ، آداب اجتماعي اسلام را رعايت كن ، با خردسالان به مهرباني رفتار داشته باش و با سالمندان به احترام و تقدير برخورد بنما .

در مجلس براي تازه وارد جايي را در نظر بگير ، جاسوسي مكن و كسي را غيبت مگوي و تهمت به هيچ‌كس مزن ، براي وارد و خارج شدن اجازه بگير .

14- در بهتر و زيباتر نمودن ، توان مطالعه و نوشتن جدي باش ، سعي كن بيشتر مطالعه كني ، بخصوص كتابها ، مجلات و نشرياتي را كه از طرف «دعوت اخوان المسلمين» چاپ و منتشر ميگردد .

كتابخانه‌اي را هرچند با تعداد كمي كتاب فراهم كن ، در كار و رشته‌ات تلاش كن به درجه تخصص و كارشناسي نائل شوي ، به مسائل و امور مسلمين اهتمام و توجهي كافي داشته باش ، بصورتي كه توانائي دادن رأي هماهنگ با «تفكرات» را داشته باشي .

15- هرچند بي‌نياز هم باشي بهتر است كاري اقتصادي را انجام دهي ، بهتر است كارت كاري آزاد باشد ، هرچند درآمدش هم اندك باشد . و در انجام دادن درست كار – هرچند داراي مقام علمي و اجتماعي باشي – و مهارت و صداقت در آن كوتاهي مكن .

16- به كارهاي دولتي – مگر آنكه دولتي صالح و اسلامي باشد – چندان اظهار علاقه نداشته باش ، و آن را از كوچكترين درهاي روزي بحساب بياور اما اگر بسادگي در اختيارت نهاده ميشود ، آن را رد مكن .

17- در انجام تكليف و مسئوليت خود ، از نهايت مهارت ، نظم ، و وقت‌شناسي بهره‌گيري كن و جداً از خيانت و بدكاري پرهيز بنما .

18- بشيوه‌اي صحيح حق خود را از ديگران مطالبه كن ، و بدون كم و كاست حق ديگران رعايت كن و اجازه مده كه از وقت اداي حق بگذرد و از تو طلب حق را بنمايند .

19- بهر صورت و با هرگونه قصدي از شرابخواري پرهيز كن . و در كار و كاسبي دنبال حرام مرو هرچند فائده زيادي را از آن انتظار داشته باشي .

20- از «ربا» در همه روابط اقتصادي جداً دوري نمائي و خود را به آن آلوده نسازي .

21- سرمايه‌ مسلمانان را در طرحهاي مفيد و مصالح عمومي بكار گيريد و از پول و سرمايه محافظت كنيد كه ، بدست ناپرهيزكاران و نامسلمانان نيفتد . جز از توليدات و فرآورده‌هاي ممالك اسلامي ، براي پوشاك و … خوراك و استفاده مكن .

22- با مقداري از درآمد خود «دعوت» را مساعدت كن . زكاة اموالت را اداء كن ، قسمتي از مالت را براي رفع مشكلات ، نيازمندان و محرومين – هرچند كم‌درآمد هم باشي- اختصاص بده .

23- مقداري از درآمدت را ، براي مواقع ضروري پس‌انداز كن هيچگاه بدنبال اشرافي‌گري و رفاه‌طلبي عمر خود را ضايع مگردان .

24- در زنده نگاه‌داشتن ، عادات و فرهنگ اسلامي ، سعي خودت را بكن ، و براي ريشه كن كردن تقاليد و فرهنگ غير اسلامي در همه امور زندگي از قبيل ، زبان و لغت ، تاريخ ، لباس ، وسائل زندگي ، روزهاي كار و تعطيلي ف خوراك و نوشيدني ، رفت و آمدها ، مراسم تعزيه و شادي و … فعاليت مستمر داشته باش .

25- دادگاههاي حكومت‌هاي ظالم و هر گونه قضاوت و قانون غير اسلامي را تحريم كن و آنها را برسميت مشناس ، ارتباط خود را با مراكز تجمع روزنامه و مجلات و مدارس و هيئتهايي كه با فكر اسلامي تو سر دشمني و ناسازگاري دارند بكلي قطع كن .

26- هيچگاه حضور و نظارت خدا را فراموش مكن ، ياد جهان آخرت و آمادگي براي محاسبه دادگاه خدا را از ياد مبر . مراحل سير بسوي خدا را با همت و جديت طي كن ، بوسيله عبادات مستحب از جمله ، نماز شب و حداقل روزه سه روزه در ماه ، ذكر و اوراد قلبي و زباني ، و دعاي مناسب با وضع و شرايط خود را بيش از پيش به خدا نزديك كن .

27- وضو و طهارت را بنحو احسن انجام بده و سعي كن بيشتر اوقات را وضو داشته باشي .

28- نماز را بصورت مطلوب و پسنديده و در وقت خود و با جماعت و حتي‌الامكان در مسجد اداء كن .

29- ماه رمضان را روزه‌دار باش ، در صورت استطاعت فريضه حج را عملي كن و آن را بتأهير مينداز .

30- در هر احوال و شرائطي ، نيٌت «جهاد» و محبٌت «شهادة» را فراموش مكن و حتي‌الامكان خود را براي آنها مهيا ساز .

31- از تجديد توبه و استغفار مدام غفلت مكن ، نه اينكه از گناهان بزرگ اجتناب بنما ، بلكه از ارتكاب به گناهان كوچك هم پرهيز داشته باش ، براي محاسبه اعمال روزانه خود ، دقائقي را قبل از خواب در نظر بگير . در مورد وقت و بكارگيري صحيح آن دقت لازم را داشته باش .

زيرا «حياة» انسان عبارت از وقت و زمان اوست و سعي كن ، آن  را جز در كسب خير و فائده بكار مگير ، از كارها و امور مشكوك و شبه ، بخاطر آنكه مرتكب حرام نشوي پرهيز كن .

32- آن چنان با نفس خود مجاهده كن ، كه او را رام و تسليم خود بنمائي ، از نگاه‌هايت بكاهي ، عاطفه و احساست را كنترل كني و با كششهاي انحرافي در درونت مقابله جدي داشته باشي ، با حلال‌گوئي و حلال طلبي و پاك‌سرشتي ، و پرهيز از محرمات و نارواها ، نفس خويش را در مسير سربلندي و سعادت قرار بده .

33- از شراب خوردن و هرآنچه مستي و بيگانگي از خود را بوجود مي‌آورد جداً خودداري كن .

34- از دوستي و هم‌نشيني با انسانهاي بد و هرزه و فاسد و رفت و آمد به جاهاي معصيت و بدكاري جداً خودداري كن .

35- نه اينكه به مراكز فساد و گناه نبايد رفت و آمد داشته باشي بلكه ، براي برچيده‌شدن آنها لازم است از هيچ گونه تلاشي دريغ نورزي و از مظاهر و خصال خوشگذراني ، و تنبلي بايد خود را دور نگاه‌ داري .

36- لازم است ، با افراد دسته و جماعت خود آشنائي كامل داشته باشي و خود را نيز به آنها معرفي نمائي .

حق برادري را در موردشان بجا بياوري و از هرگونه ، محبٌت ، احترام ، مساعدت ، ايثار نسبت به آنها دريغ نكني ، در اجتماعات آنها – مگر آنكه داراي عذري شرعي باشي – شركت كن . سعي بنما با برخورد درست خود آنها را تحت تأثير قرار دهي .

37- از هرگونه ارتباط با هيئتها و احزاب و اشخاصي كه ارتباط با آنها در جهت مصلحتي از مصالح «دعوت» نيست ، پرهيز نمائي . بخصوص زماني كه ، در مورد قطع ارتباط با آنها بشما دستور داده شود .

38- از تبليغ فكر و دعوت در هر مجلس و محفلي كوتاهي نكني ، و سعي نمائي كه رهبريت جماعت را با اوضاع و شرائط دقيق خويش آشنا نمائي از انجام دادن هر كاري كه بر روي تصميمات و اهداف «جماعت» تأثير كلي مي‌گذارد بدون مشورت و اجازه پرهيز كن ، ارتباط هميشگي قلبي و روحيت و همچنين عملي و كاري را با دعوت حفظ بنما . و خود را سرباز در سنگري بدان كه هر لحظه منتظر فرمان است .

حسن البنا

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن