دعوت و داعی

۲۱روش مفید برای غلبه بر تنبلی و انجام کار بیش

۲۱روش
مفید برای غلبه بر تنبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر

دوران ما عصر شگفت آوری برای زیستن است هیچ
گاه امکانات و فرصت ها برای رسیدن به هدف به اندازه زندگی امروز نبوده است. در
واقع کارهای خوب زیادی هستند که باید انجام بدهید و توان شما در تصمیم گیری ممکن
است در میان این همه تنوع دچار آشفتگی و سردرگمی گردد.ممکن است شما نیز مانند اکثر
مردم امروز  غرق در کارهای بسیار زیاد و
مواجه با فرصت بسیار کم بوده و برای رسیدن به آنها در تلاش مداوم باشید اما پیش از
آنکه موفق به انجام بخشی از کارها شوید وظایف تازه ای به طرف شما هجوم می آورند.
به همین دلیل شما هرگز موفق نخواهید شد همی کارهای خود را تمام کنید. شما وقتی می
توانید وقت و زندگی خود را کنترل کنید که بخش اعظم کم ارزش وظایف و فعالیتهای  خود را حذف کرده و بخش کوچک ولی پرارزش آن را
که نقش مهمی در زندگی شما دارند را با صرف وقت بیشتر و کیفیت بهتر انجام دهید.
عادت های شما که در طول زندگی شکل می گیرند تعیین کننده بیش از ۹۵ درصد از موفقیت
ها در کار و زندگی شخصی شماست. که یکی از مهمترین آنها عادت معین کردن اولویت ها و
غلبه بر سستی و به تاخیر انداختن کارها و ادامه کار با انجام مهمترین وظایف است. یک
عادت به وسیله تمرین و تکرار مکرر قابل آموختن است به طوری که در ضمیر ناخودآگاه
شما جایگزین شده و تبدیل به بخشی از خصوصیات رفتاری شما گردد و به طور خودکار و
آسان در رفتارهای روزمره شما جاری شده و عمل می کند.

 

در اینجا خلاصه ای از ۲۱ روش غلبه بر به تعویق
انداختن کارها و انجام سریع تر آنها ارایه شده است. این اصول و قواعد را بارها
مرور کنید تا در عمل و اندیشه شما پایدار شده و آینده شما را بیمه کند.

 

۱) میز را بچینید.(تعیین اهداف روشن): 

 

                                  به طور دقیق
معین کنید چه می خواهید.          ـ 

 

اهداف خود را بنویسید و آنها را قابل لمس و
مشاهده نمایید  ـ 

 

برای رسیدن به ا هداف خود زمان اجرا تعیین
کنید.  ـ 

 

کارهایی را که برای رسیدن به هدف معینی باید
انجام دهید را به صورت یک فهرست بنویسید. 
ـ 

 

فهرست را به صورت یک طرح اجرایی تنظیم کنید
و اولویت های فهرست را نوبت گذاری کنید. 
ـ 

 

مطابق طرح و برنامه خود فورا دست به عمل بزنید.  ـ 

 

تصمیم بگیرید تا برای رسیدن به هدف اصلی خود
هر روز کاری را انجام بدهید.  ـ 

 

۲) برنامه کاری هر روز را از پیش آماده کنید.

 

ـ 
باید از مجموعه کارهایی که قصد دارید در آینده  انجام دهید یک فهرست اصلی تهیه کنید.    

 

ـ 
باید فهرست ماهیانه ای داشته باشید که آن را در آخر هر ماه و برای ماه آینده
تهیه و تنظیم کنید. این فهرست می تواند شامل مواردی  باشد که از فهرست اصلی به آن منتقل شده
است.   

 

ـ 
باید یک فهرست هفتگی داشته باشید داشته باشید و در آن برای تمام کارهای
ضروری هفته ی آینده برنامه ریزی کنید.

 

ـ باید موارد فهرست های ماهیانه و هفتگی را
به فهرست روزانه منتقل کنید.    

 

۳) در هر موردی از قانون ۲۰/۸۰ استفاده کنید.

بیست در صد از فعالیتهای شما، هشتاد درصد از
نتایج به دست آمده شما را به وجود می آورد.همیشه تلاش خود را بر انجام این بیست در
صد با ارزش متمرکز کنید.

 

۴) به نتایج کارهایتان توجه کنید.

 

مهمترین وظایف و اوالویتهای شما آنهایی
هستند که انجام یا عدم انجام آنها ، مهمترین پیامدهای مثبت یا منفی را در زندگی و
کار  شما ایجاد می کند. بیش از هر چیز دیگر
بر انجام وظایف تمرکز کنید.

 

۵) پیوسته روش الف ب پ ت س را به کار ببرید.

 

پیش از آنکه کار خود را بر اساس فهرست وظایف
شروع کنید،چند لحظه را برای سازماندهی آن وظایف، طبق ارزشیابی و تعیین اولویتها
صرف کنید تا مطمئن شوید که فعالیتهای خود را در جهت انجام مهمترین وظایف خود هدایت
می کنید.

 

۶) بر حوزه های موثر کلیدی تمرکز کنید.

 

حوزه ها ی مهمی را که در اجرای یک وظیفه تعیین
کننده اند و نقش موثری در پیشرفت کار دارند را شناسایی و مشخص کنید و سپس فعالیتهای
تمام روز را بر انجام آنها متمرکز کنید.

 

۷) مهمترین کارها را انتخاب کنید.

 

هرگز وقت کافی برای انجام تمام کارها وجود
ندارد اما همیشه وقت کافی برای انجام مهمترین آنها وجود دارد.

 

۸) شرایط انجام هر کاری را از پیش آماده کنید.

 

آمادگی مناسب از اجرای ضعیف پیشگیری می کند.
همه موارد مورد نیاز برای انجام کار را قبل از آن آماده کنید.

 

۹) همواره تجربه کنید و بیاموزید.

 

هر چه اطلاعات و مهارتهای خود را نسبت به
وظایف اساسی خود افزایش دهید با سرعت بیشتری می توانید اجرای آنها را آغاز کرده و
به پایان برسانید.

 

۱۰) استعدادهای ویژه خود را تقویت کنید.

 

دقیقا تعیین کنید که در انجام کدام یک از
کارها مهارت و اطلاعات کامل دارید و تمام انرژی خود را صرف انجام کامل آن کارهای
بخصوص نمایید.

 

۱۱) موانع کلیدی و اساسی خود را بشناسید.

 

همه ی تنگنا ها ،بن بست ها و عوامل محدود
کننده ی شخصی و محیطی خود که مانع رسیدن شما به هدف معین خود هستند را مشخص کرده و
تمام انرژی خود را برای رفع آنها متمرکز کنید.

 

۱۲) در هر مرحله از یک بشکه نفت عبور کنید.

 

می توانید پیچیده ترین و بزرگ ترین وظایف
خود را به انجام برسانید در صورتی که هر قسمت از آن را در یک مرحله ی زمانی مجزا
اجرا کنید.

 

۱۳) فشار مسئولیت ها را شخصا به عهده بگیرید.

 

فرض کنید که باید به مدت یک ماه شهر خود را
برای انجام کاری ترک کنید و می بایست تمام کارهای خود را قبل از ترک شهر به انجام
رسانده باشید . بنا براین برای انجام تمام آنها تصمیم بگیرید.

 

۱۴) از توانایی خود حداکثر بهره را ببرید.

 

زمان هایی را که در طول شبانه روز از بالاترین
سطح انرژی جسمانی و ذهنی برخوردار هستید را شناسایی کرده و انجام مهمترین وظایف
خود را در محدوده ی این ساعت ها قرار دهید . برای اینکه بتوانید از حداکثر انرژی
خود استفاده کنید باید به اندازه ی کافی استراحت کنید.

 

۱۵) انگیزه فعالیت را در خود تقویت کنید.

 

مربی صبور خود باشید.در هر شرایط به جستجوی
نکات مثبت بوده و بیش از آنکه بر مشکلات متمرکز شوید برای یافتن راه حل آنها اقدام
کنید. همیشه خوش بین و سازنده باشید.

 

۱۶) به تعویق انداختن خلاق را تمرین کنید.

 

از آنجایی که شما نمی توانید همه ی کارها را
انجام دهید بنا براین باید بیاموزید که چگونه کارهای کم ارزش را حذف کنید تا برای
انجام کارهای واقعا با ارزش بتوانید فرصت کافی به دست آورید.

 

۱۷) ابتدا مشکل ترین وظایف را به انجام
برسانید.

 

کار روزانه را همیشه با انجام مشکل ترین
کارهای خود که پیامدهای مهم حرفه ای دارند ، شروع کنید و تا پایان رساندن آن پایداری
کنید.

 

۱۸) کارهای بزرگ را به بخش های کوچکتر تقسیم
کنید.

 

وظایف بزرگ و پیچیده را به اندازه های کوچک
تر تقسیم کرده و هر بخش را در یک مرحله جداگانه به انجام برسانید.

 

۱۹) برای انجام هر وظیفه ای فرصت کافی ایجاد
کنید.

 

استراتژی ایجاد فرصت مستلزم آن است که خود
را به انجام وظایف بزرگ بر اساس برنامه ریزی و زمان بندی مناسب موظف کنید. برای
انجام وظایف واقعا مهم باید وقت طولانی و فرصت های بدون وقفه ایجاد کنید.

 

۲۰) برای سرعت دادن به  کار احساس اضطرار ایجاد کنید.

 

این عادت را در خود ایجاد کنید که به سرعت
به سراغ وظایف مهم کلیدی خود بروید و به عنوان فردی شناخته شوید که کارها را در
بهترین شکل خود و در سریعترین زمان ممکن انجام می دهد.

 

۲۱) هر وظیفه را در یک مرحله به طور کامل به
انجام برسانید.

 

اوالویت های خود را روشن کنید ، انجام مهمترین
وظیفه خود را به سرعت شروع کنید و پس از آن کار خود را بدون وقفه تا آنجایی ادامه
بدهید که صد در صد کامل شود.این کلید واقعی برای دستیابی به بازدهی بالا و حداکثر
کارآمدی شخصی می باشد.

 

تصمیم بگیرید که این اصول را همه روزه تا
آنجایی تمرین کنید که به یک ویژگی طبیعی در نهاد شما تبدیل شود.با پایدار شدن این
روشهای مدیریت فردی در شخصیت و رفتار شما ، آینده ای نا محدود در مقابل شما گسترده
می شود. ان شا الله

 

هم اکنون این کار را بکن.

 

 

 

برگرفته از کتاب ” قورباغه را قورت بده
” برایان تریسی” ترجمه آقای شادمان

 

نوشته شده توسط کمال

منبع : روچنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا