شعر و داستان

يك ساعت ويژه

يك
ساعت ويژه

مرد
ديروقت ، خسته از كار به خانه برگشت . دم در پسر پنج سال ه اش را ديد

كه
در انتظار او بود:

سلام بابا !
يك سئوال از شما بپرسم؟

بله حتمأ. چه
سئوالي؟

بابا ! شما
براي هرساعت كار چقدر پول م يگيريد؟

مرد
با نا راحتي پاسخ دا د: اين به تو ارتباطي ندارد . چرا چنين سئوالي

م
يكني؟

فقط م يخواهم
بدانم.

-اگر
بايد بداني، بسيار خوب مي گويم:
۲۰
دلار!

پسر
كوچك در حالي كه سرش پائين بود آه كشيد. بعد به مرد نگاه كرد و

گفت:
م يشود
۱۰ دلار به من قرض بدهيد ؟

مرد
عصباني شد و گفت : ا گر دليلت براي پرسيدن اين سئوال ، فقط اين بود

كه
پولي براي خريدن يك اسباب بازي مزخرف از من بگيري كاملأ در

اشتباهي.
سريع به اطاقت برگرد و برو فكر كن كه چرا اينقدر خود خواه

هستي.
من هر روز سخت كار م ي كنم و براي چنين رفتارهاي كودكانه وقت

ندارم.

پسر
كوچك، آرام به اتاقش رفت و در را بست.

مرد
نشست و باز هم عصبان ي تر شد : چطور به خودش اجازه م ي دهد فقط

براي
گرفتن پول از من چنين سئوالاتي كند؟

بعد
از حدود يك ساعت مرد آرام تر شد و فكر كرد كه شايد با پسر

كوچكش
خيلي تند و خشن رفتار كرده است . شايد واقعآ چيزي بوده كه او


براي
خريدنش به
۱۰ دلار نياز داشته است .
به خصوص اينكه خيلي كم

پيش
م يآمد پسرك از پدرش درخواست پول كند.

مرد
به سمت اتاق پسر رفت و در را باز كرد.

خوابي پسرم ؟

نه پدر ،
بيدارم.

من فكر كردم
شايد با تو خشن رفتار كرده ام. امروز كارم سخت و طولاني

بود
و همه ناراح ت يهايم را سر تو خالي كردم . بيا اين
۱۰ دلاري كه خواسته

بودي.

پسر
كوچولو نشست ، خنديد و فرياد زد : متشكرم بابا ! بعد دستش را زير

بالشش
برد و از آن زير چند اسكناس مچاله شده در آورد.


مرد
وقتي د يد پسر كوچولو خودش هم پول داشته ، دوباره عصباني شد و

با
ناراحتي گفت : با اين كه خودت پول داشتي ، چرا دوباره درخواست پول

كردي؟

پسر
كوچولو پاسخ داد : براي اينكه پولم كافي نبود ، و لي من حالا
۲۰ دلار

دارم.
آيا م ي توانم يك ساعت از كار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه

بياييد؟
من شام خوردن با شما را خيلي دوست دارم … !!!

منبع: datiki

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن