smsنكته سخن نيكو

80 ضرب المثل فارسی

1    اجاره نشين خوش نشينه !
2    ارزان خري، انبان خري !
3    از اسب افتاده ايم، اما از نسل نيفتاده ايم !
4    از اونجا مونده، از اينجا رونده !
5    از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره !
6    از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه !
7    از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد !
8    از اين ستون بآن ستون فرجه !
9    از بي كفني زنده ايم !
10    از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !
11    از تنگي چشم پيل معلومم شد — آنانكه غني ترند محتاج ترند !
12    از تو حركت، از خدا بركت .
13    از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !
14    از خر افتاده، خرما پيدا كرده !
15    از خرس موئي، غنيمته !
16    از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟!
17    از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده !
18    از درد لا علاجي به خر ميگه خانمباجي !
19    از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو !
20    از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه !
21    از شما عباسي، از ما رقاصي !
22    از كوزه همان برون تراود كه در اوست !  ( گر دايره كوزه ز گوهر سازند )
23    از كيسه خليفه مي بخشه !
24    از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند !
25    از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد !
26    از ماست كه بر ماست !
27    از مال پس است و از جان عاصي !
28    از مردي تا نامردي يك قدم است !
29    از من بدر، به جوال كاه !
30    از نخورده بگير، بده به خورده !
31    از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن !
32    از هر چه بدم اومد، سرم اومد !
33    از هول هليم افتاد توي ديگ !
34    از يك گل بهار نميشه !
35    از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه !
36    اسباب خونه به صاحبخونه ميره !
37    اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند !
38    اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور !
39    اسب دونده جو خود را زياد ميكنه !
40    اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده !
41    اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند !
42    استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟!
43    اصل كار برو روست، كچلي زير موست !
44    اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد !
45    اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن !
46    اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره !
47    اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي !
48    اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد !
49    اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان ميرسيد !
50    اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم !
51    اگر جراحي، پيزي خود تو جا بنداز !
52    اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد !
53    اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود !
54    اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله !
55    اگر داني كه نان دادن ثواب است — تو خود ميخور كه بغدادت خرابست !
56    اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند !
57    اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت !
58    اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي !
59    اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه !
60    اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد .
61    اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره !
62    اگه لر ببازار نره بازار ميگنده !
63    اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) و بشكن !
64    اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه !
65    اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه !
66    اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم !
67    اگه ني زني چرا بابات از حصبه مرد !
68    اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته شوهر ميده !
69    اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير !
70    امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري !
71    امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي !
72    انگور خوب، نصيب شغال ميشه !
73    اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم !
74    اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !
75    اول بچش، بعد بگو بي نمكه !
76    اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن !
77    اول بقالي و ماست ترش فروشي !
78    اول پياله و بد مستي !
79    اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !
80    اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك !
81    اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست !
82    اينجا كاشون نيست كه كپه با فعله باشه !
83    اين حرفها براي فاطي تنبون نميشه !
84    اين قافله تا به حشر لنگه !
85    اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات !
86    اينو كه زائيدي بزرگ كن !
87    اين هفت صنار غير از اون چارده شي است !
منبع : سیمرغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا