smsنكته سخن نيكو

۸۰ ضرب المثل فارسی

۱    اجاره نشین خوش نشینه !
۲    ارزان خری، انبان خری !
۳    از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !
۴    از اونجا مونده، از اینجا رونده !
۵    از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !
۶    از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !
۷    از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !
۸    از این ستون بآن ستون فرجه !
۹    از بی کفنی زنده ایم !
۱۰    از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !
۱۱    از تنگی چشم پیل معلومم شد — آنانکه غنی ترند محتاج ترند !
۱۲    از تو حرکت، از خدا برکت .
۱۳    از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !
۱۴    از خر افتاده، خرما پیدا کرده !
۱۵    از خرس موئی، غنیمته !
۱۶    از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!
۱۷    از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !
۱۸    از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !
۱۹    از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !
۲۰    از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !
۲۱    از شما عباسی، از ما رقاصی !
۲۲    از کوزه همان برون تراود که در اوست !  ( گر دایره کوزه ز گوهر سازند )
۲۳    از کیسه خلیفه می بخشه !
۲۴    از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !
۲۵    از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !
۲۶    از ماست که بر ماست !
۲۷    از مال پس است و از جان عاصی !
۲۸    از مردی تا نامردی یک قدم است !
۲۹    از من بدر، به جوال کاه !
۳۰    از نخورده بگیر، بده به خورده !
۳۱    از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !
۳۲    از هر چه بدم اومد، سرم اومد !
۳۳    از هول هلیم افتاد توی دیگ !
۳۴    از یک گل بهار نمیشه !
۳۵    از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !
۳۶    اسباب خونه به صاحبخونه میره !
۳۷    اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !
۳۸    اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور !
۳۹    اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !
۴۰    اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !
۴۱    اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !
۴۲    استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟!
۴۳    اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !
۴۴    اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !
۴۵    اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !
۴۶    اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !
۴۷    اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !
۴۸    اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد !
۴۹    اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !
۵۰    اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم !
۵۱    اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !
۵۲    اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !
۵۳    اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !
۵۴    اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !
۵۵    اگر دانی که نان دادن ثواب است — تو خود میخور که بغدادت خرابست !
۵۶    اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !
۵۷    اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !
۵۸    اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !
۵۹    اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !
۶۰    اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد .
۶۱    اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !
۶۲    اگه لر ببازار نره بازار میگنده !
۶۳    اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !
۶۴    اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !
۶۵    اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !
۶۶    اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !
۶۷    اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !
۶۸    اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده !
۶۹    اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !
۷۰    امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری !
۷۱    امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی !
۷۲    انگور خوب، نصیب شغال میشه !
۷۳    اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم !
۷۴    اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !
۷۵    اول بچش، بعد بگو بی نمکه !
۷۶    اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن !
۷۷    اول بقالی و ماست ترش فروشی !
۷۸    اول پیاله و بد مستی !
۷۹    اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد !
۸۰    ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک !
۸۱    این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !
۸۲    اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه !
۸۳    این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !
۸۴    این قافله تا به حشر لنگه !
۸۵    اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !
۸۶    اینو که زائیدی بزرگ کن !
۸۷    این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !
منبع : سیمرغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا