آداب تلفن گوشی

  • مهارتهای زندگی

    آداب استفاده از تلفن

    خلیل هیبتی 1. وقتی با کسی تماس می گیرید، ابتدا خود را معرفی کنید. انتظار نداشته باشید که مخاطب حتما" شما را بشناسد. 2. در تماس تلفی با یک دوست یا آشنای قدیمی، جهت معرفی خویش، طرح معما نکنید. بلکه شایسته است در ابتدا ضمن معرفی خود، مکان و زمان یا موضوع آشنایی را نیز یادآور شوید.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا