ابوحنیفه از دیدگاه دیگران

  • زندگی نامه

    امام ابوحنیفه از دیدگاه سایر علما و اندیشمندان

    نویسنده :عبدالخالق احسان  وکیع بن جراح، استاد امام شافعی، به اخلاص و خدا جویی امام تمرکز نموده و این صفت شان را این گونه به تصویر می کشد و می فرماید: امام ابوحنیفه امانتی بزرگ بود؛ او همواره رضای خدا را بر تمام امور دیگر ترجیح می داد و به خاطر خشنودی او ضربات شمشیر را به جان خرید…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا