خانه ---> رمضان ---> خوردن سحری هنگام اذان صبح
ramadan

خوردن سحری هنگام اذان صبح

خوردن سحری هنگام اذان صبح

سؤال – هر گاه انسان بدون اختیار مانند
اینکه به خواب رفته باشد ، سحری خوردنش به تأخیر افتد ، و به هنگام شنیدن اذان صبح
، همچنان به خوردن سحری مشغول باشد ، آیا لازم است که با شنیدن اذان صبح فوراً از
خوردن و آشامیدن دست بکشد ، یا اینکه تا پایان اذان می تواند به خوردن و آشامیدن
ادامه بدهد؟

جواب : اگر انسان بطور قطع بداند که اذان
صبح ، بر حسب تقویم محلّی شهری که در آن جا روزه می گیرد ، در موعد مقرّر گفته می
شود ، واجب است هنگام شنیدن اذان ، بلافاصله از خوردن و نوشیدن اجتناب ورزد و حتّی
اگر در دهانش غذایی باشد باید آن را بیرون اندازد . تا روزه اش صحیح باشد . امّا ،
اگر بداند که اذان چند دقیقه قبل از طلوع فجر گفته می شود ، یا دست کم دربارۀ ساعت
و وقت اذان در شک و تردید باشد می تواند تا زمانی که از طلوع فجر یقین پیدا نکرده
است ، بخورد و بیاشامد . امروزه ، تشخیص قطعی زمان طلوع فجر ، با وجود جدول ساعات
دقیق افطار و سحر که هیچ خانه ای از آن خالی نیست ، بسیار آسان می باشد .

مردمی به ابن عباس رضی الله عنه گفت : من
هنگام خوردن سحری ف هر گاه که به شکّ و تردید می افتم ، امساک می نمایم . ابن
عبّاس گفت : (( زمانی که شکّ تو به یقین تبدیل نشده است ، بخور و بیاشام )).

امام احمد گفته است : (( انسان تا زمانی
که به یقین نداند که فجر طلوع کرده است می تواند به خوردن و آشامیدن ادامه بدهد
.))

نووی می گوید : شاگردان امام شافعی اتّفاق
نظر دارند بر اینکه انسانی که نسبت به طلوع فجر در شکّ و تردید باشد ، می تواند
بخورد ، بخاطر این که خداوند متعال خوردن و آشامیدن را در شب تا انتهای آن یعنی تا
زمان طلوع فجر ، مباح دانسته است ، و کسی که در شک و تردید باشد طلوع فجر برای او
قطعی نشده است . خداوند متعال می فرماید :

( z`»t«ø9$$sù
£`èdrçŽÅ³»t/
(#qäótFö/$#ur
$tB
|=tFŸ2
ª!$#
öNä3s9
4
(#qè=ä.ur
(#qç/uŽõ°$#ur
4Ó®Lym
tû¨üt7oKtƒ
ãNä3s9
äÝø‹sƒø:$#
âÙu‹ö/F{$#
z`ÏB
ÅÝø‹sƒø:$#
ϊuqó™F{$#
z`ÏB
̍ôfxÿø9$#
(                    

(( پس هم اکنون [ در شبهای ماه رمضان می
توانید ] با همسرانتان هم خوابی کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید
و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه شب بر شما نمودار شود .))

از اینجا برای ما روشن می شود که امساک از
خوردن و آشامیدن ف مدّتی قبل از اذان صبح برای همیشه ، فاقد دلیل از قرآن و سنّت
می باشد ، و نوعی افراط در دین بشمار می آید و با مستحبّ بودن تأخیر سحری که سنتّ
پیامبر است ، منافات دارد . و الله اعلم

—————————————————-

منبع
:فتاوای معاصر جلد 1

مؤلف
: دکتر یوسف قرضاوی

مترجم
: دکتر احمد نعمتی

انتشارات
: احسان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@