خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

موقت یا دائم بودن احکام اسلام؟!

نویسنده: کمال روحانی یکی از مباحثی که از جانب نو فلسفیان جدید مطرح گردیده است و با حرص و ولعی شدید از جانب ایشان دنبال می شود، بحث موقتی بودن احکام و آموزه های وحیانی است که آن هم برگرفته از همان نگاه هرمنوتیکی به دین می باشد و این اعتقاد که متون دینی بر اساس نظریات گادامر و دیگران باید در افق تاریخی مطالعه گردد؛ به دیگر سخن طرفداران این دیدگاه، معتقدند نصوص و احکام دینی تاریخ مصرف دارند و ...

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@