امروز و فردا کردن

  • دعوت و داعی

    آفت های دینداری و دعوتگری، امروز و فردا کردن

    آفت های دینداری و دعوتگری، امروز و فردا کردن نویسنده: دکتر سید نوح / ترجمه: عبدالعزیز سلیمی نوزدهمین بیماری و آفتی که ممکن است گریبانگیر برخی از دینداران و دعوت گران و حتی پیشگامان و انسان های بسیار بلند همت بشود. “امروز و فردا کردن ”  است در راستای رهانیدن و معالجه مبتلایان، و در مصونیت قرار دادن آنانی که…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا