حکومت امنیت اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی نخبه حاکمیت

  • سياسي اجتماعي

    حکومت و عدم امنیت ؟!

    علی رضا قلی (نویسنده کتاب جامعه شناسی نخبه کشی ) امنیت قضایی- اقتصادی- سیاسی- اجمتاعی، یا به عبارت دیگر حاکمیت نظم و قانون، موجب امید به آینده و در نتیجه موجب رشد فعالیت، تلاش و خلاقیت انسان می گردد. این ویژگی از شرایط و لوازم ضروری هرگونه رشد و توسعه ی اقتصادی است. حاکمیت قانون و خود قانون ، برخلاف…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا