خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

حسن البنا، مردی با اندیشه های سبز همیشه بهار – 1

نگارنده : عبدالقدیر صالحی بهار فصلی به دل ها نزدیک است. همه کس بهار را دوست دارد. با شنیدن واژه ی بهار احساس تازه گی و طراوت در قلب ها شکوفه باران می شود. راز نزدیکی بهار به دل ها در طبیعت معتدل و خوش گوارش نهفته است؛ وزش های معتدل و بارش های معتدل و رویش های معتدل بهار، زیبایی می آفرینند و زیبایی همیشه دوست داشتنی است؛ همین گونه اندیشه های معتدل وروش های میانه در زندگي انسان زیبایی آفرین و ...

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@