به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
الله - خداوند

رحمت خداوند !

         رحمت خداوند !  

      علامه فقيه ابولليث سمرقندي                

    آنگاه كه آيه : (و رحمتي وسعت كل شيء [1]) « رحمت من هر چيزي را احاطه كرده است »

نازل شد ابليس لعين گفت : من نيز شيئ هستم وبه رحمت الله اميد بست و يهود و نصاري نيز اميدوار شدند ليكن آنگا ه كه جزء بعدي نازل شد

(فسا كتبها للذين يتقون و يؤتون الزكوة والذين هم بايتنا يؤ منون)[2] « من اين رحمت را برآنان (نازل )مي كنم كه از شرك دوري جويند و زكوة بدهندو كسانيكه برآيات ما ايمان داشته باشند)

ابليس مايوس شد ليكن يهود ونصاري گفتند ما شرك نمي كنيم زكوة مي دهيم وبرايتهاي الله ايمان داريم ليكن بعد از نازل شدن ادامه آيه كه مي فرمايد:

(الذين يتبعون الرسول النبي الامي  )[3] « وانانكه از نبي امّي پيروي مي كنند»

يهود و نصاري نيز مايوس شدند حال فقط مؤ منين مستحق آن آيه شدند بايد بي حد وشمار شكر گذار اين نعمت عظمي باشند

دعا و اميد يحيي بن معاذ رازي (رح)

1-   اي الله ! يك قسمت از رحمتت را در دنيا نازل فرموده اي وبه طفيل و بركت آن چنان اسلام گرانبها وبا ارزشي را به ما عطا نمودي و آنگاه در قيامت صد قسمت از رحمتت را نازل مي فرمايي ما چگونه به مغفرت از جانب شما اميد وار نباشيم؟

2-   اي الله ! اگر ثواب تو براي فرمانبرداران و رحمت تو براي گناهكاران است من كه فرمانبردار نيز باشم به ثواب تو اميدوارم و اگر گناهكارم چرا اميدوار رحمت تو نباشم ؟

3-   اي الله! براي دعوت دوستان خود جنت را آفريدي و كفار را از آن مايوس و محروم كردي ونيز فرشته ها  به جنت ضرورتي ندارند وتو نيز از آن بي نيازي پس به غير از ما جنت براي كيست؟

هيچ كس را از رحمت الله مايوس مگردان: همانا باري حضرت رسول اكرم (ص) صحابه (رض) را در حال خنديدن ديد با ناگواري فرمودند : شما در حالي مي خنديد كه پشت سر ، جهنم در كمين است ونيز فرمودند : در آينده شمارا در چنين حالتي نبينم و رفتند صحابه (رض) مي فرمايند : ما چنان افسرده ، مايوس و غمگين شديم كه گويا پرنده ها نشسته اند ، چندي نگذشت حضرت رسول الله (ص) برگشتند و فرمودند : همين الان جبرئيل (ع) از جانب الله پيغام آورد كه تو بنده هاي مرا از رحمت من مايوس كردي به آنها بگو من غفور الرحيم هستم ونيز عذاب من دردناك است .

برچهار چيز مي توان سوگند خورد : حضرت عبدالله بن مسعود (رض) به حضرت عبدالرحمن (رض) فرمودند : من برسه چيز قسم مي خورم وبرچيز چهارمي شما قسم بخوريد ومن انرا تصديق و تاييد مي كنم.

1-الله جل شانه هر كس را در دنيا دوست خود نمايد د رقيامت نيز او را دوست خويش قرار مي دهد .

2- حق سبحانه و تعالي بامسلماني كه ايمانش ضعيف است هر گز مانند غير مسلمان يكسان برخورد و معامله نمي فرمايند .

3- انسان به هر كس كه محبت بورزد ، در قيامت نيز همراه او خواهد بود.

4- اگر الله سبحانه و تعالي در دنيا پرده پوشي هر كسي را نموده باشد حتما در قيامت نيز پرده پوشي او را مي كند.

(اللهم جعلنا منهم )

شفاعت براي گنا هكاران است:

از حضرت جابر(رض) روايت شده است كه سردار عالم تاجدار مدينه (ص) فرمودند : شفاعت من براي گناهكاران امتم خواهد بود و هر كس كه انكار بنمايداواز شفاعت محروم مي شود.

واقعه عبرت آموز: حضرت جبرئيل (ع) واقعه اي را براي حضرت رسول مقبول (ص) تعريف مي نمود : شخصي برپهناي كوهي كه چهار اطراف آن آب شور بود ، عبادت كرد . الله جل شانه براي او در آن كوه چشمه كوچكي از آب شيرين خارج ساخت و درخت اناري پيدا فرمود . آن شخص روزانه از آن انار مي خورد واز آب آن چشمه مي نوشيد ووضو مي گرفت تا آنگاه كه دعا كرد يا الله ! روح مرا در حالت سجده قبض بفرما . كه الله تعالي دعاي وي را قبول فرمود. حضرت جبريئل (ع) در ادامه فرمودند : ما از آسمان فرود مي آمديم ، اكثرا او را در حالت سجده مي ديديم ،تا انوقت كه در همان روحش قبض شد . روز قيامت الله تعالي درباره آن شخص خطاب به ملائكه مي فرمايد : بنده مرا بخاطر رحمت من در جنت داخل گردانيد . ان شخص مي گويد : من به خاطر اعمال خود به جنت مي روم . از جانب احكم الحاكمين حكم ميشود : نعمتهاي من را با اعمال او موازنه كنيد ، چنانچه در نتيجه موازنه ، عبادت پانصد ساله او فقط در مقابل نعمت چشم محسوب مي شود واز جانب خداوند قدوس حكم مي شود اين بنده مرا به دوزخ ببريد ، چنانچه اورا مي برند اما كمي بعد آن شخص اعلان مي كند يا الله ! مرا به فضل خود داخل جنت بگردان، كه حكم ميشود اورا برگردانيد تا در مقابل شاهنشاه مطلق ايستاده وبه اين سوالها جواب بدهد .

سوال : اي بنده ! چه كسي تو را پيدا كرد ؟

جواب: يا الله شما

س: اين كار از عمل تو انجام گرفت يا از رحمت من؟

ج: از رحمت شما

س: چه كسي قوت وتوفيق پانصد سال عبادت را به تو داد؟

ج: يا الله شما

س: چه كسي در ميان دريا شما را به كوه رساند ؟ چه كسي چشمه آب شيرين را از بيغ درياي شور و گل آلود بيرون كرد ؟ چه كسي درخت انار را پيدا كرد ؟ چه كسي مطابق درخواست تو روح تو را در حالت سجده قبض نمود؟

ج: اي پروردگار شما

حق سبحانه و تعالي ارشاد مي فرمايند : اينهمه از رحمت من شده است بنابراين بارحمت خود شما را داخل جنت مي گردانم .

بشارت: هرگاه هنگام موت در دل بنده اميد وخوف هردو جمع باشند الله تعالي مطابق اميد او با فيصله و معامله مي نمايد و خوف او را دور مي كند .

اقوال قديمي : حضرت ابن مسعود (رض) مي فرمايد : در قيامت رحمت الله تعالي چنان وسيع خواهد بود كه شيطان نيز باديدن ان براي خود توقع و طلب رحمت و شفاعت مي كند. فضيل بن عياض (رض) مي فرمايند : در تندرستي ، خوف بهتر است تا براي انجام اعمال كوشش شود وبه هنگام ضعفو مرض، اميد افضلاست تا كه انسان از رحمت الله مايوس نشود.

 

واقعه اي عجيب درباره بخشش الله: احمد بن سهيل(رح) مي فرمايند: من يحيي بن اكتم را در خواب ديدم از او پرسيدم

الله تعالي چه فيصله اي براي شما نمود؟

گفت الله مرا فرا خواند و فرمود : اي شيخ سوء لغزشهاي فراواني كردي من عرض كردم : پروردگار اينك درباره آن چيزي نخواهم گفت ؟ الله فرمود: بعد چه خواهي گفت ؟ عرض كردم يا الله ! من از عبد الرزاق و اواز زهري واو از عروه واواز عايشه (رض) و ايشان از حضرت رسول اكرم (ص) وانحضرت (ص) از جبرئيل امين(ع) اين ارشاد شما را نقل وبيان كردند كه ارشاد فرموديد :« وقتيكه من مي خواهم يك كهنسال مسلماني را عذاب بدهم بخاطر پيري و كهو لت و پيري او شرمم مي آيد  كه اورا عذاب دهم»

يا الله ! من نيز پير هستم آنگاه الله تعالي فرمودند : همه آنها راست گفتند. سپس براي من نيز حكم داخل شدن در جنت داده شد.

نصيحتي جامع:همانا باري حضرت عمر (رض) به خدمت حضرت رسول اكرم (ص) حاضر شده وايشان را در حال گريه ديدند واز آن حضرت (ص) درباره دليل گريه سوال فرمودند : در جواب حضرت نبي اكرم (ص) فرمود : حضرت جبرئيل نزد من آمد و فرمود الله تعالي (تا اين حد براي كهنسال ها ارزش قائل است ) كه مي فرمايد : به خاطر پيري كهنسال ها مرا شرم مي آيد كه آنها را عذاب دهم در حاليكه مسلمان در حالت پيري از نا فرماني الله ربّ العزت شرم نمي كند . بنابراين هر پيرمسلماني بايد در برابر اين انعام و اكرام غير معمولي الله ربّ العزت بي حد شكر گذار باشد و زبانش هميشه به تعريف او تر وتازه باشد ونيز بايد از الله واز فرشته هاي او كراما كاتبين شرم نموده و به طور كلي از گناهان اجتناب و پرهيز نمايد چون معلوم نيست موت ( خصوصا در حالت پيري )چه وقت فرا مي رسد؟

زيرا هنگاميكه محصول مي رسد فورا آنرا دور مي كنند در كودكي انسان در فكر و توقع جوان شدن است ودر جواني در توقع و انتظار پيري ، اما بعد از پيري جز موت دگر فكر چه چيزي را مي توان نمود؟

سايه عرش الهي براي هفت دسته از مردم است:

 در قيامت آنگاه كه جز سايه عرش الهي سايه ديگري وجود نخواهد داشت ، الله تبارك وتعالي به هفت گروه از مردم در زير سايه عرش جايگاه عنايت مي فرمايند:

1-      امام عادل(حاكم منصف)

2-      جوان عبادت گذار (عبادت هر كسي مورد پسند الله مي باشد ليكن ربّالعالمين عبادت جوان را بيشتر مي پسندد )

3-      آن شخصي كه پيوسته دلش معلّق در مسجد باشد(ودر فكر اوقات نماز باشد)

4-      آندو شخصي كه فقط براي رضاي الله به يكديگر محبت مي ورزند.

5-      آن شخصي كه در تنهايي الله راياد نموده و گريه كند( كه اين علامت اخلاص است)

6-      آنكس كه چنان پنهان صدقه بدهد حتي برخودش نيز معلوم نشود كه چقدر صدقه نمود.

7-      وآن شخص كه زني جميل وزيبا روي اورا به طرف خود بخواند واو دعوت اورا رد نموده و بگويد از الله مي ترسم.

يا الله ( به فضل خويش ) تمام مسلمانها و به طفيل آنها اين سياه كار را به تمام اين صفات مزيّن فرما و ما را مستحق سايه عرش خويش قرار بده ؛ آمين .

——————————————————–

منبع : غافلان را آگاه سازيم

تصنيف عربي: علامه فقيه ابولليث سمرقندي

ترجمه اردو: مولانا محفوظ الحسن سنهبلي

ترجمه فارسي : محمد طاهر احمد زاده مقدم

 

 [1] سوره اعراف آيه 106

[2] سوره اعراف آيه 156

[3] سوره اعراف آيه 157

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن