زندگی نامهمطالب جدید

محمد حسنین هیکل کی بود ؟

محمد حسنین هیکل کی بود ؟

نویسنده : أسامه حمدان / ترجمه : رسول رسولی کیا

یکی از نخستین گام های روزنامه “الإیجیبشان جازیت” روزنامه ای که به زبان عربی چاپ می شد ، این  بود که محمد هیکل را به کار گمارد و این کار هم پس از سکوت موافقت آمیز واطسون، روزنامه نگاری که موفق شد در هشتم فبرایر۱۹۴۲ او را به عرصه روزنامه نگاری و در بخش حوادث آن روزنامه وارد کند صورت پذیرفت ؛ در واقع نقش «هیکل» عبارت بود از ترجمه حوادثی که در روزنامه های بیگانه چاپ و منتشر می شد!.

محمد حسنین هیکل، در زمان ملک فواد اول متولد شد و معاصر بود با ملک فاروق ، آخرین پادشاه مصرو با هفت تن از روسای جمهور این کشور تعامل و تفاعل داشته است.
«هیکل» مسیر حرفه ایش را همزمان با جنگ جهانی دوم آغاز نمود و ستاره ی بختش با رفیق و هم مسیرش جمال عبدالناصر درخشیدن گرفت ؛ شخصی که نامبرده افتخار این را داشت که به سایه ی او مبدل شده بود وهمواره او را می پایید و همچنین  به عنوان مشاورشخصی او و همدست و همسوی روزنامه ایش در مصر مبدل شده بود!

«هیکل»علیه حکمرانی رئیس جمهور ربوده شده ی کنونی مصر ، محمد مرسی تلاش فراوان نمود و از کودتای عبدالفتاح سیسی حمایت نمود!

* «هیکل» یا همان مشتری پر و پا قرص دیسکونشینان فاحشه!
سرنوشت فکری «هیکل» تفاوت چندانی با مواضع ساسی او ندارد ؛ بویژه آن زمان که در جنگ جهانی دوم با روسپی های کاباره نشین اختلاط می نمود تا از آنان که باعث انتقال مریضی های متعدد جنسی به سربازان هم پیمانان شده بودند اطلاعات نظامی و جنگی جمع آوری نماید ؛ امری که باعث شد او بعدها در اثر همین کاباره گردی! به ستاره ای مبدل شود و ابتکار – خبیث او – به قانونی توافقی بین دولت ملک فاروق و هم پیمانان مبدل شود!

پس از منتشر شدن این خبر و رسیدن آوازه اش به پاریس ، «هیکل»با خانم فاطمه الیوسف ، صاحب امتیاز مجله “روزالیوسف” ملاقات نمود و ثمره این ملاقات نیز این بود که این روزنامه نگار مصری ماهر! را به همکاری در مجله اش فرا بخواند و بدین گونه «هیکل» در سال ۱۹۴۴ به عنوان روزنامه نگار در مجله مذکور معرفی شد و بعدها با محمد التابعی آشنا شد و همین آشنایی باعث شد که به روزنامه « واپسین ساعت» برود.

«هیکل» در نگاه اسرائیلی ها

عده ی زیادی می پندارند که « هیکل » یا به تعبیر آنان «استاد!» از دام های اطلاعاتی سازمان جاسوسی اسرائیلی به دور و مصون بوده است؛ ادعایی که روزنامه « یسرائیل هایوم» آن را به چالش کشیده و در باره «استاد!» می نویسد: افسر رسانه های مصر ، محمد هیکل که به ظاهرچند روز پیش و در سن نود و دو سالگی جان باخت در واقع در جنگ ۱۹۶۷مُرده و شخصیت باخته است !

این روزنامه در توجیه این سخنش گفته: نامبرده که یکی از مقربان جمال عبدالناصربود شخصی که عامل اصلی شکست اعراب در جنگ موسوم به « نکسه» بود.
روزنامه مذکور در ادامه گزارشش درباره « هیکل» اینگونه می نویسد:او یکی از نزدیکان جمال عبدالناصر بود و او از جمله روزنامه نگارانی بود که از آغاز کودتای افسران آزاد ۱۹۵۲، در مصر و در کشورهای عربی از احترام خوبی برخوردار بود ، مقالات او معمولاً بیانگر مواضع رژیم حاکم در مصر بود و البته او یکی از بزرگترین حامیان جریان موسوم به «ناصریون» محسوب می شد.

«هیکل» سردبیر تعدادی از روزنامه های مطرح در مصر بود و ۱۷ سال عنوان سردبیری «الاهرام» پرتیراژترین روزنامه های مصر را عهده دار بود و یَدَک کشید ؛ همان گونه که کتاب های زیادی را در زمینه سیاست به رشته تحریر درآورده و منظومه تبلیغات رسانه ای مصری در اثنای جنگ این کشور با اسرائیل در ۱۹۶۷ را نیز متولی بوده است.

رادیوی« جالی تساهال» وابسته به ارتش اسرائیل در برنامه ای تحت عنوان« درگذشت روزنامه نگار مصری حسنین هیکل» گفت : او یکی از مشهور ترین روزنامه نگاران در جهان عرب از آغاز کوتای ۱۹۵۲ تاکنون بوده است ؛ علاوه بر اینکه او یکی از نزدیکان روسای جمهور این کشور بوده و محرم راز جمال عبدالناصر بوده است!

روزنامه یادشده در ادامه می افزاید : او زمانی که در روزنامه الاهرام سردبیر بود در جنگ با اسرائیل در سال ۱۹۵۲مسئول استراتژی های رسانه ای مصر نیز محسوب می شد  ، او هزاران مقاله و کتاب را برشته نگارش درآورده است و یکی از مستند سازان دوران ناصری در مصر به شمار می آید.

« هیکل » یا دشمن آزادی

زمانی که دکتر محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ به عنوان رئیس جمهور مصر برگزیده شد ، در همان سال با « هیکل» ملاقات نمود و اوضاع داخلی و خارجی کشور را با او مناقشه نمود ؛ البته او حامل پیام ارتش به مرسی بود مبنی بر اینکه مرسی باید بدون پیش شرط با نیروهای سیاسی مختلف و مخالف در مصر مذاکرات را شروع نموده و بدون نادیده گرفتن احدی ، با آنان بنشیند و آشتی کند!
در خفا و دور از چشم رئیس جمهور ! رسانه ها وارتش  این کشور را علیه مرسی تحریک نمود و در قالب ارائه نصیحت های مستقیم تلویزیونی از جنبش موسوم به « نافرمانی و تمرد» که فلسفه ی وجودیش ساقط نمودن دولت اسلام گرایان بود حمایت و رعایت نمود.
او بر این باور بود که کودتا وحوادث ۳۰ یونیو ۲۰۱۳، که توسط ارتش رهبری می شد ، یک همه پرسی بود به نفع ژنرال سیسی! و در رسانه های تلویزیونی اعلام نمود این قتل عام های – خونین علیه رئیس جمهور مرسی – کودتا نبوده وارتش مصرنیز حامی پروسه دمکراسی در کشور است و در سرنوشت مردم که خود رقم می زنند دخالتی ننموده و نخواهد نمود!

روزنامه صهیونیستی مذکور،  واپسین روزهای «هیکل» را مشابه همان روزهایی می داند که با دختران دیسکویی شب زنده داری می کرد با این تفاوت که  فاحشه ایام آخر عمرش از نوع فاحشگی سیاسی و ارتشی بود نه اخلاقی و حیوانی! چرا که در این ایام به حمایت از ژنرال سیسی همت گمارد مردی که در ۳ یولیو ۲۰۱۳ علیه رئیس جمهور منتخب مصر کودتا نمود و سپس ده ها هزار تن از مخالفان کودتای نظامیش چه اعضا و رهبران اخوان و چه غیر آنان را زندانی و به اعدام محکوم نمود!

«استاد!» ی که هم اکنون از نزدیک در برابر پروردگارش قرار دارد نسبت به کشتارهایی که سیسی در حق تحصن کنندگان میدان های رابعه و النهضه مرتکب شد ، سکوتی تایید آمیز اختیار نمود!

«هیکل» یا دوست جانی دلقک

زمانی که کودتا عملی شد و شخصی موسوم به عدلی منصور که در محافل و مجالس از او بیشتر به آدمک مسخره و دلقک یاد می شد به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب شد ، محمد هیکل چهار روز پس از آن با او ملاقات نمود تا موضع خود در باره کودتا و کشتارهای صورت گرفته و خون های بناحق ریخته شده و سلب آزادی ها و کرامت هایی که به دروغ خود را مدعی آن می پنداشت را اعلام نموده باشد و این بار« استاد!»  از اتاق خواب کودتا در حالی خارج شد که از دهانش بوی قدت و سرکوب موافقان آزادی و دمکراسی و مرسی به مشام همگان می رسید!
محمد هیکل در بیشتر از یک مناسبت از متاثر شدن فراوانش به ژنرال سیسی ، شخصی که حتی قادر به تنظیم یک جمله درست و حسابی نیست ، سخن گفته است همچنانکه از سفرهای خارجی نیز که در راستای تقویت پایه های کودتای نامبرده بوده لحظه ای سستی به خود راه نداده است از جمله مسافرت مشهور او به کشور امارات در نوامبر۲۰۱۳ .
شخصیت های مطرح حقوقی و سیاسی و بیگانه انتقادات گزنده ای را بابت حمایت بدون چون و چرایش  از سیسی و کودتای ننگینش نثار وجود « استاد!» نموده اند!

تا اینکه بالاخره و در حالی که بر تخت بیمارستان ارتش بستری بود جان به جان آفرین تسلیم نمود ؛ تا آنجا پاسخ این همه جنون و جنایت و سکوت معنی دارش را در خدمت پروردگار منتقم پس بدهد!

یکی از سخنان مشهور «محمدهیکل»:

سیسی کاندیدا و رئیس جمهوری است که ضرورت،  حضورش را مقتضی بود والبته وظایف محوله او با وظایف محمد مرسی کاملا متفاوت است! (توگویی منظورش چیزی جز خدمت به اسرائیل و سرکوب آزادی ها و انقلابیون مصری باشد!!)

(استادهیکل!)در ۲۰۱۱ به سیسی و مجلس نیروهای مسلح ابلاغ نمود که دیگر بیش از این منتظر نمانده و برکناری و ربودن مرسی را یکسره کنند!

منبع :بوابه الحریه و العداله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا