تربیت، اخلاق و تزکیهمطالب جدیدمهارتهای زندگی

قانون آرامش، سازندگان آرامش،گفتگوی با آرامش

قانون آرامش، سازندگان آرامش،گفتگوی با آرامش

نویسنده: ابراهیم فقه، مترجمان: محمد آهنگری ، کلثوم قادری

 

هفت قانون آرامش

 1. قانون دوست داشتن؛ همه چیز از دوست داشتن سرچشمه میگیرد. هرچی ما را به دوست داشتن برساند، از خود دوست داشتن سرچشمه گرفته است .
 2. قانون بخشایش؛ اساس نیرو و توان، خواستن است؛ اما بدون دوست داشتن، بخشایش وجود ندارد.
 3. قانون قدر دانی کردن؛ زیباترین چیزها قدر دانی کردناز کسی است که به شما هدیه داده؛زیرا دوست داشتن را آغاز کرده است.
 4. قانون اندیشیدن؛ هرچیزی که در مورد ن می اندیشید، به احساساتتان بر میگردد وهمان چیز به شما رو می کند.
 5. قانون«داشتن»؛ بدهید، تابگیرید.
 6. قانون برگشتن ؛ آن چیزی  را که انجام میدهید –خوبی باشد یا بدی –به همان شیوه به سمت شما بر میگردد.
 7. قانون سبب و اثرات؛ هردلیل و سببی اثراتی بر شما و اطرافیانتان دارد.

سازندگان آرامش

در یک افسانه چینی آمده است: پیر مردی میخواست به تفاوت میان آرامش و اندوه پی ببرد. از دامنایی پرسید:« آیا به من میگوید فرق میان انسان آرام با اندوهگین چیست؟»

دانا او را به اتق بزرگی برد.پیرمرد دید گروه بی شماری دور سفره بزرگی گرد هم آمده اند. سفره پر بود از خوراکی های خوشمزه. کسانی که دور سفره جمع شده بودند،بسیار ضعیف بودند.اثرات گرسنگی بر ظاهرشان آشکار بود اما هر کدام قاشق بزرگی در دست داشتن که طولش چها رمترمی شد. برای همین نمی توانستند قاشق را به دهانشان برسانند و ازغذایشان بخورندو مرد دانا به پیرمرد سال خورده گفت: «اکنون برایت روشن شد ؟اینان کسانی هستند که غگین اند.»

سپس مرد دانا پیرمرد را به اتاق دیگری برد.این اتاق هم بسیار به اتاق قبلی شباهت داشت سفره بزرگی از لذیذ ترین خوراکی ها پربود. کسانی هم دوره سفره نشسته بودند، بسیار خوشحال به نظر میرسدند.در چهره شان نیرو و تن درستی پیدا بود.این ها هم قاشق بزرگ چهارمتری در دست داشتند. به محض اینکه پیر مرد این لحظه را دید، با صدای بلند گفت :«چرا مردم این اتاق شادند؟ اما مردم آن یکی اتاق همگی غمگین بودند؟ درحالی که همه چیزشان یکسان است؟» دانا به او گفت :« اینان نیز _ مانند اتاق دیگر_ همان قاشق را به دست دارند؛ منتها برای اینکه بتوانند با این قاشق ها خوراکی بخورند یاد گرفته اند که به همدیگرخوراکی برسانند. خود پرستی همیشه دلیل نارحتی و اندوه است.

همه ما این زندگی را تجربه میکنیم؛ اما هرکسی به شیوه ای با آن رفتار مینماید. شیوه ای متفاوت با دیگران . کسانی را هم داریم که باآرامش زندگی میکنند.نه تنها برای اینکه خواسته هایشان را به دست آورده اند، بلکه چون با همه این چیزهایی که در زندگی شان وجود دارد، بسیار بردبارانه بخورد میکنند.برای همین توانسته اند طعم خوشی هارا هم خودشان بچشند؛هم به دیگران بچشانند. آنان به فکر همه هستند به پدرشان، همسر وفرزندان شان، دوستان و همسایه هایشان. برای همین از زندگی لذت بیشتری می یرند.

اکنون از شما می پرسم:چرا شما برای خودتان واطرافیان تان آسایش فراهم نمی آورید؟برای چه به دیگران نمی اندیشید؟

چه خوب است به فکر دیگران نیز باشید؛ و به آنان توجه کنید. آنچنان که بخشی از آرامش و شادی راب ه زندگی دیگرانی که دوست شان دارید، وارد نماید،تا بتوانید زندگی تان را زیباتر سازید و از تاریکی ها خودتان را برهانید و به دنیای روشنای ها و شادی ها پای بگذارید.

پس بیاید از هم اکنون به فکر نزدیکانتان باشید. به گذشت و بخشش بیندیشید. خوشی راستین است که ببینید دیگران نیز از کارتان سود می برند.آن که خودش نیازمند باشد، نمی تواند چیزی به دیگران بدهد. هریک از ما بسیاری چیزها داریم و میتوانیم بسیاری چیزهایمان را بدون رد و بدل پولی به دیگران ببخشیم؛ از جمله: خوشی ،سخنان زیبا،شنیدن اندوه ها ونارحتی های دیگران،حتی اگر غم شان اندک باشد. درهای بخشش بسیارند. اگر در نیت تان بخشش باشد، میتوانید به دیگران هدیه بدهید.

 به موقعیتی که اکنون دارید، بیندیشید. آنگاه حساب کنید برای بخشش چهخ امکاناتی دارید؟از این ویژگی بهره ببرید. آنگاه خداوند نیز شما را دوست خواهد داشت.

از نگاه شما آرامش چیست؟

 

 1. اطمینان و آسایش؛
 2. مهر به خانواده؛
 3. سلامت در زندگی ؛
 4. زیبایی و جوانی؛
 5. قدرت و شهرت؛
 6. دارای و پول؛
 7. استراحت و سفر به دور دنیا؛
 8. خرید آن قدر که دلتان می خواهد.

بی تردید آرامش چیزی نیست به جز این مورد.

درباره آرامش گفته اند؛

 • «رازآرامش در این نیست که انسان هرچیزی دوست داشته باشد،انجام بدهد بلکه دراین است که کارش را به خوبی انجام دهد.» دکترجیمزباری
 • «با پول نمیشه آرامش به دست آورد. پول گاهی فقط خیالمان را آسوده می کند.» (جمال الدین افغانی)
 • «آسودگی در وجدن پاک است. در درونی آرام و قلبی شریف.» مصطفی لطفی منفلوتی
 • «آرامش با بخت و شانس همراه نیست؛بله در کارکردن و متوقف نشدن و کوشیدن نهفته است.» فردریک بریفس
 • لازم نیست به دنبال آرامش بگردید؛ زیرا خودش به دنبال تان می آید. زمانی که در قلب تان جاید را به آن اختصاص دهید.
 • «آرامش زمانی متوقف می گردد که بخشیدن متوقف گردد. آرامش در لحظه ای متوقف نمی گردد که تو توانای نداشته باشی آن را به دست آوری.»(گاندی)
 • «اغلب به دنبال آرامش می گردیم؛ در حالی که به ما نزدیک است. درست مانند اینکه به دنبال عینک مان می گردیم وقتی روی چشممان است.» (تولستوی)
 • بزرگترین احساس آرامش این است که انسان هدفی برای خودش مشخص گرداند. سپس برای به دست آوردنش بکوشد و آن را به دست آورد.»(جان لاروسا)
 • «آرامش آن است که انسان با همسری زندگی کند که دوستش دارد. در سرزمینی زندگی کند که دوستش دارد؛ و کاری انجام دهد که دوستش دارد.» (اندی مورا)
 • آرامش هر روز در خانه ما را می زند؛ اما ما صدای زنگ در خانه را نمی شنویم. چونه خانه پر است از فریاد نارضایتی. پس از بد شانسی نمیتوانیم صدایش را بشنویم.
 • « آرامش یعنی پاک شویم از حسودی و دروغ گفتن. آن کس که از عذاب بترسد، آرامس می یابد. آن کس هم که به دیگران خیر برساند، کار خوبی کرده است.» (علی پسرابوطالب)

گفت گو با آرامش:

 به آرامش گفت شد:«خانه ات کجاست؟»

گفت:« در دل کسانی که رضایت مندی دارند؟»

پرسیدند:«خوراکت چیست؟»

گفت:«اعتمد کردن.»

پرسیدند:«کارت چیست؟»

گفت:« با برنامه در ست حرکت کردن.»

پرسیدند:« چگونه باید تو را صدا بزنند؟»

گفت:« هرچیزی اگر نوشته نشده باشد، با آن روبه رو نمی شوید.»

پرسیدند:« چخ چیزی تو را آزار می دهد؟»

گفت: « نارضایتی پس از رضایت، غم پس از شادی، و گمان پس از یقین.»

بگذارید از شما بپرسم…

 • از نظر شما آرامش چه چیزی به انسان می دهد؟
 • آن چیسست که اگر به آن بیندیشید، به شما آرامش میبخشد؟
 • آن کار چیست که با انجام دادنش احساس آرامش می کنید؟
 • آیا می دانید اکنون چه چیزی به شما آرامش می دهد؟

همیشه بکوشید در پی چیزهایی باشید که به شما آرامش می بخشد.

———————

منبع: زندگی بدون نگرانی ، نویسنده: ابراهیم فقه، مترجمان: محمد آهنگری ، کلثوم قادری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا