به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
مهارتهای زندگی

قوانين جهاني زندگي مشترك – 1

قوانين جهاني زندگي مشترك – 1

نويسنده: ريچارد تمپلار/ مترجم: مهدي قراچه داغي

همه ي ما نياز داريم كه دوست بداريم و دوستمان بدارند . همه ي ما مي خواهيم از راحتي و آسايش ناشي از داشتن رابطه و ايجاد احساس نزديكي كه اين مشاركت را به همراه مي آورد، برخوردار باشيم. همه ي ما احتياج داريم زندگي خود را با كسي سهيم شويم. اين طبيعت زندگي است . بدون اين كه ابن نياز ديگران را برطرف كنيم و متقابلا ًنياز خودمان برطرف شود، از طبيعت خود فاصله مي گيريم.

اما و توجه داشته باشيد ، اين يك اماي بزرگ است. در روابط انسان ها اين زمينه ي مهمي است كه درباره اش اشتباه مي كنيم. به همين دليل بايد اصول و قوانيني را رعايت كنيم. كه در نتيجه به راهنمايي احتياج داريم.

 آن چ در ادامه ي مطلب مي خوانيد، قوانيني درباره ي زندگي مشترك هستند كه مي توانند شما را به فكر وادار كنند تا رابطه ي خود را از زاويه اي ديگر نگاه كنيد.

قوانين زير از كتاب انقلابي نيستند. اما اين ها قوانيني هستند كه تا جايي كه من ديده ام و ميدانم، كساني كه روابط موفق دارند آنها را رعايت مي كنند.

تفاوت ها را بپذيريد، و به مشتركات خود بها دهيد

يك رابطه در حكم يك تيم دو نفره است كه طرفين همه استعدادها ، مهارتها و منابع خود را به آن وارد مي كنند . هر تيم مستلزم داشتن اشخاص متفوات با كيفيات مختلف است تا دستاوردهاي مورد نياز را سبب شود و رابطه را به كار بيندازد. اگر شما و همسرتان هر دو رهبران قدرتمندي باشيد، اگر بتوانيد تصميمات سريع بگيريد، چه كسي قرار است به جزئيات بپردازد و كارها را انجام بدهد؟ چه كسي قرار است كار ها را انجام دهد و صرفاً نظريه پردازي نكند ؟ تفاوت هاي يكديگر را ببپذيريد. تفاوتها را به عنوان استعداد هاي ويژه بپذيريد. اين تفاوت ها يي هستند كه مي توانيد از آنها استفاده ي میثر بكنيد تا تيم شما بهتر به وظايفي كه دارد عمل نمايد.

اما درباره ي وجوه مشترك چه بايد گفت؟ داشتن وجوه مشترك عالي است. داشتن نظرات مشابه و مشترك چيز خوبي است . اما اين ها هميشه زندگي را ساده تر نمي كنند. اگر شما و همسرتان ذاتاً رهبر باشيد، ممكن است براي به دست گرفتن سكان كشتي زندگي پيوسته در حال رقابت باشيد. اما به جاي اين رقابت به توافق برسيد كه به نوبت سِمَت فرماندهي را بر عهده بگيريد. از مشتركات خود استفاده كنيد تا روابط بهتر و موفق تري برسيد.

توجه داشته باشيد ، شما يك تيم دونفره هستيد و بايد با اتفاق تشريك مساعي كنيد تا به موفقيت هاي بيش تري دست پيدا كنيد، اگر استعدادهاي مشترك خود را تركيب كنيد، راه دراز تري مي رويد و در مقايسه با اين كه هر كدام طناب را به سمتي بكشيد، شرايط و زمان بهتري مي گذرانيد. تفاوت ها را كنار بزنيد و بدانيد كه ما جملگي انسان هستيم، ما آسيب پذير هستيم، همه ي ما مي خواهيم از زندگي خود برداشت خوبي داشته باشيم. اگر تنها به تفاوت ها نگاه كنيم و از آنها مسايل بزرگ بسازيم، مانع از آن مي شويم كه از زندگي بهره بيش تري بگيريم. چه بهتر كه تفاوت ها را بپذيريم و به زندگي بهتري برسيم.

به شريك زندگي تان فضا بدهيد تا خودش باشد

مضحك است ، اما ما اغلب كساني مي شويم كه مستقل ، قدرت مند،مسئوليت پذير و در شرايط كنترل باشند. بعد به محض آن كه اين رابطه برقرار مي شود و آنها را از آنِ خودمان مي كنيم، مي خواهيم آنها را تغيير بدهيم. وقتي رفتار مستقلي را به نمايش مي گذارند ، به آنها حسادت مي كنيم. انگار همين كه با ما در رابطه شده اند از آنها انسان هاي محدودتري مي سازد،آنها را زمين گير و بال هاي شان را قطع مي كند.

قبل از اين كه با ما آشنا شوند، به خوبي از عهده ي امور زندگي شان بر مي آمدند . اما به محض آن كه با آنها ملاقات مي كنيم مي خواهيم به /انها پند و اندرز بدهيم و انتخاب ها،پنداره ها و رويا هاي شان  را محدود نماييم. از ميزان آزادي آنها مي كاهيم . نيازمند آن هستيم كه قدمي به عقب برداريمو به آنها اين آزادي را بدهيم كه خودشان باشند.

با اين حساب ، چه مي توانيم بكنيم؟ به عنوان اولين اقدام قدمي به عقب برداريد و بگذاريد به همان شكلي كه در شروع آشنايي بودند به نظر برسند . مجذوب چه چيزي شديد؟چه ويژگي خاصي داشتند؟ چه عملي سبب شد به آنها علاقه مند گرديد؟  حالا دوباره به آنها نگاه كنيد. چه تفاوتهاي ايجاد شده است؟ چه چيزي از دست رفته و چه چيزي جاي آن را گرفته؟ آيا آنها هنوز همان مستقل هاي ديروز هستند؟ يا نه، شما فضاي آنها را تنگ كرده ايد، استقلالو اعتماد به نفس شان را از بين برده ايد، نشاط و شور زندگي شان را گرفته ايد؟ شايد اين گونه نباشد. اما به هر صورت با رفتارمان برق و جلاي آنها را كم رنگ مي كنيم.

بايد آنها را تشويق كنيد تا خودشان را از تنگي رابطه نجات بدهند، نشاط و انرژي خود را باز يابند. ممكن است لازم باشد آنها براي باز يافت استعدادها و مهارت هاي خود در داشتن استقلال مدتي صرف وقت كنند. ممكن است لازم باشد مدتي از آنها حراست كنيد تا مجدداً به مشكل برخورد نكنند. از اين رو،آنها را تشويق كنيد و در مقام كمك به آنها باشيد.اغلب روابط خوب از استقلال طرفين بهره دارند. زن و شوهر هر كدام سعي مي كند چيز جديدي به رابطه خود بياورند. اين اقدام سالمي است. كار خوبي است . نشانه ي رشد است.

مهربان باشيد

در دنياي پرآشوب و مشغله ي امروزي ممكن است به راحتي فراموش كنيم كه با انسان هاي زنده اي سر و كار داريم كه از روح و روان برخوردارند. به سادگي ممكن است به ديگران بي اعتنا يي كنيم. ممكن است در مقام تعريف و تحسين و تشكر از آن ها حرف زده ايم، حال آن كه به واقع آنها را ناديده گرفته ايم، حذفشان كرده ايم، به آنها بي نوجه بوده ايم. طوري با آنها رفتار كرده ايم كه انگار كم ترين اهميتي ندارند.

براي آن كه روابط شما با ديگران بهتر شود، بايد بار ديگر و به معناي واقع كلمه جانب ادب را بگيريد. بايد بار ديگر به عقب باز گرديد و با هم رفتار مودبانه داشته باشيد. فرض را بر اين بگذاريدكه دوباره مي خواهيد با هم آشنا شويد. با يكديگر مهربان باشيد. بدون اين كه دليلي وجود داشته باشد به هم هديه بدهيد. از هم سوال كنيد و اين گونه با اين نتيجه برسيد كه به صحبت هاي يكديگر بها مي دهيد و با تمام وجود آن را گوش مي كنيد.

به سلامتي ، رفاه، و روياها ، علايق و دست مايه هاي رضايت همسرتانم بها دهيد. وقتي را صرف كمك به آنها بكنيد . به نيازها و خواسته هاي آنها توجه كنيد. در خدمت آنها باشيد. جز گوش دادن به حرف هاي شان، جز توجه كردن به خواسته ها و علايق شان كاري صورت ندهيد. نشان بدهيد كه هنوز دوست شان داريد. اجازه ندهيد كوتاهي و كم توجهي ها رابطه ي شما را به هم بپاشد.

                                                                                               

ما با غريبه ها رفتار خوشايند داريم و اغلب با كساني كه كار مي كنيم ، و هم چنين همكاران مان، رفتاري خوب و خوشايند را به نمايش مي گذاريم. و در اين ميان از همسرمان غافل مي مانيم، و اين در حالي است كه با آنها بايد از هر كسي بهتر رفتار كنيم. به هر صورت، آن ها قرار است كه مهم ترين شخص در زندگي ما باشند. مهم است كه اين را به آنها ثابت كنيم.

البته اگر پيشاپيش همه ي اين كارها را مي كنيد، مرا به خاطر يادآوري كردن آنها مورد عفو قرار بدهيد.

درباره ي كسي مطلبي مي خواندم كه مرتب براي همسرش كيف جديد مي خريد و حال آن كه اين كيف ها نظر همسرش نبودند. زنش هميشه مي گفت  ترجيح مي دهد خودش كيف مورد علاقه اش  را خريداري كند، اما شوهر بر اين باور بود كه او بهتر از زنش ميداند كه او چه مي خوتهد و چه سليقه اي دارد. سرانجام، زن براي شوهرش يك كيف خريد و تا مدتي دهان او را بست. اين يك راه حل زن بود. زن به شوهرش خشم نگرفت و صدايش را بلند نكرد، بلكه به ملايمت و طنز و شوخي رفتاري كرد تا او متوجه كارش بشود . عالي بود.

به صرف اين كه ما با هم زن و شوهر شده ايم و مدتي طولاني با هم زندگي كرده ايم، بدين معنا نيست كه بايد مثل هم فكر كنيم، احساس واحدي داشته باشيم و واكنش مشابهي نشان بدهيم. من به اين نتيجه رسيده ايم بهترين روابط ميان زوج ها آنهايي هستند كه زن و شوهر قدرتمندانه در كنار هم هستند و از يكديگر فاصله بگذارند، حتي اگر اين علايق با خواسته هاي خود آنها همگون نباشد.حمايت از همسر و خواسته هاي او بدين معناست كه خودخواه و حسود نباشيد. بايد آمادگي آن را داشته باشيد تا همسرتان مستقل تر و قدرتمند تر در دنيا و رابطه با شما رفتار كند . تين مي تواند آزموني باشد كه ميزان علاقه و حمايت شما را نشان بدهد.

 هر چه آزادي بيش تري نشان بدهيد، هر چه شجاعت و شكيبايي بيش تري داشته باشيد، آنها به همين اندازه با شما برخورد مناسب تري را به نمايش مي گذارند. هر چه همسرتان بيش تر احساس كند كه با او رفتار مهربان داريد، متقابلاً با شما رفتار بهتري را به نمايش مي گذارد.

اگر با كاري كه مي خواهند بكنند مخالف باشيد، چه اتفاقي مي افتد؟ در اين شرايط بايد روي حال و  روز خود دقيق شويد. آنها انسان هاي جداگانه و مستقلي هستند و بايد مطابق خواسته هاي شان رفتار كنند، مشروط به اين كه رفتار آنها به شما و رابطه اي كه با هم داريد لطمه نزند. وظيفه ي شما اين است كه در مقام حمايت از همسرتان رفتار كنيد . بايد از آنها بپرسيد كه چه مي خواهند و چه نيازي دارند.

 از خود بپرسيد اگر آنها اين كار و يا آن كار را بكنند، بدترين حادثه اي كه ممكن است اتفاق بيفتد چيست؟ اتاق تان را شلوغ مي كند، بخشي از باغچه را خراب مي كنند، پولي خرج مي كنند كه شما نمي خواهيد، يك هفته در زندگي شما حضور كم رنگ دارند. حالا اين را با اين فكر آنها مقايسه كنيد كه زندگي كردن با شما را ناراحت كننده ارزيابي كنند. كدام يك بد تر است؟

البته اين كه آنها بگويند مي خواهند كاري بكنند بدين معنا نيست كه اين كار را خواهند كرد. البته بعضي ها كه سماجت بيش تري دارند به صرف اين كه شما با هر خواسته ي آنها مخالفت مي كنيد، مي خواهند كاري صورت بدهند. به آنها جواب آري بدهيد تا ديگر مزاحم شما نشوند.

ما گاه فرتموش مي كنيم كه همسرمان عنصري مافوت و مستقل از ماست. فراموش مي گكنيم كه آنها هم رويا هايي در سر دارند، آرزوهايي دارند كه هنوز برآورده نشده است. اين وظيفه ي ماست كه آنها را تشويق كنيم تا مسير زندگي خود را پيدا كنندبه خو.استه ها و آرزوهاي شان پي ببرند و از زندگي خود راضي باشند.

بگوييد كه متأسفم

مهم نيست چه كسي شروع كرد. مهم نيست درباره ي    چه بود . مهم نيست چه كسي درست مي گويد و چه كسي اشتباه مي كند. مهم نيست بازي چه كسي بود. هر دوي شما رفتار بدي را به نمايش گذاشته ايد و بايد به اتاق هاي خود برويد. نه، به راستي جدي مي گويم. همه ي ما گه گاه با رفتار هاي نسنجيده ظاهر مي شويم. اين طبيعت انسان است كه اينن گونه باشد. از حالا به بعد مي خواهيد بازيگر قوانين باشيد و از برق چشمانتان مشخص است كه اين گونه خواهيد بود. شما اولين كسي خواهيد يود كخه « متأسفم» را به زبان جاري مي كنيد. همين كه گفتم . پايان قوانين . چرا؟ زيرا اين كاري است كه بازيگر قوانين انجام مي دهد. ما اولين فر هستيم . بسيار خوشش حاليم كه اولين نفر باشيم. اگر ابراز تأسف بكنيم، چيزي از ما كم نمي شود. احساس تهديد شدن نمي كنيم، به چالش طلبيده نمي شويم. مي توانيم بگوييم متأسفيم و به همين شكل متأسف باقي بمانيم . مي توانيم بگوييم كه متأسفيم و شأن و احترام از دست رفته را باز يابيم.

از آن جهت ابراز تأسف مي كنيم زيرا به راستي  متأسفيم. متأسفيم كه خودمان را درگير مشاجره كرديم و تحت تأثير اين مشاجره آموزش هاي پنج قانون گذشته را به فراموشي سپرديم.

             

وقتي مشاجره مي كنيم، بايد اولين كسي باشيم كه در مقام عذر خواهي حرف مي زنيم. زيرا بدون توجه به نوع گفته ها مرتكب اشتباه شده ايم، مهم نيست اختلاف بر سر چه بود، اما از آن جهت قبلاً عذر خواهي مي كنيم كه شخص شريفي هستيم. مهربان و سخاوتمند هستيم، بالغ و با شعور هستيم. مي دانم كه كار دشواري است، با اين حال به شما توصيه مي كنم كه اين كار را انجام بدهيد. و ببينيد چه احساس خوبي پيدا مي كنيد.

اما اگر زن و شوهر ، هر دو، اين كتاب را مي خوانيد ، تكليف جيست؟ عالي است. مجب.ر نيستسد به هم بگويي كه اين گتاب را مي خوانيد، اما با هم در عذر خواهي كردن مسابقه بدهيد. مي تواند كار جالبي باشد. مي خواهم بدانم چگونه رفتار مي كنيد.

عذر خواهي كردن منافع فراوان دارد، هر چند كه ممكن است عذر خواهي به راحتي از گلوي شما بيرون نيايد. اين نه تنها به شما امتياز اخلاقي بودن مي دهد، بلكه از شدت تنش و احساسات بد شما مي گاهد. به احتمال زياد وقتي شما عذر خواهي مي كنيد، همسرتان هم به سرعت در مقام عذر خواهي حرف مي زند.

 هميشه به خاطر داشته باشيد، به خاطر يك گناه بيرگ يا يك جنايت عذر خواهي نمي كيند. به جاي آن، عذر خواهي مي كنيد كه رفتار بالغانه نداشته ايد و تن به مشاجره داده ايد. عذر خواهي مي كنيد كه قوانين را فراموش كرده ايد. عذر خواهي مي كنيد كه احن پرخاشگرانه داشتهئ ايد، و يا رفتاري كودكانه را به نمايش گذاشته ايد. حالا وقت آن است كه از اتاق خود بيرون برويد.

آن قدم اضافي را برداريد و همسرتان را خشنود كنيد

چي؟ شما مي گوييد كه عذر خواهي كنيم، همسرمان را تشويق و حمايت كنيم، به آنها آزادي بدهيم، حمايت گر و مهربان باشيم،و حالا مي گوييد آن قدم اضافي را برداريم تا آنها را اخشنود سازيم . جواب من اين است : بله من دقيقاً همين حرف را مي زنم. من مي گويم براي خشنود كردن كسي كه در زندگي شما بيش ترين ارزش ها را دارد قدمي اضافي برداريد. من درباره ي   همسر شما ، و به عبارتي عشق زندگي شما، حرف مي زنم . كسي كه معاشر و همدم شماست، گنجينه و عزيز دل شماست، عشق و دوست شماست. با اين حساب ، چه مسئله اي داريد؟ مشكل كجاست؟ چرا نبايد بخواهيد چنين كاري بكنيد؟ چرا تاكنوناين كار را نكرده ايد؟

 با اين حساب، اگر بخواهيم كاري بكنيم،آن كار چه مي تواند باشد؟ خيلي ساده است،به آينده بينديشيد. جشن تولدهايي را برنامه ريزي كنيد كه چيزي فراتر از دادن يك هديه، يك كارت تبريك و جند شاخه ي گل و رفتن به يك رستوران باشد. تازه اين كارها را اگر بكنيد، همسرتان شانس اورده است. ببينيد او چه چيزي را دوست دارد، چه خواسته اي دارد، و مي خواهد روز تولد يا تعطيلات آخر هفته را چگونه بگذراند. از راه خود خارج شويد و ببينيد كه همسرتان به واقع چه خواسته اي دارد، و بعد اين خواسته ي ا. را برآورده سازيد. البته درباره ي پول حرف نمي زنم. درباره ي  شگفت زده كردن آنها حرف مي زنم،  درباره ي    يافتن موضوعاتي حرف مي زنم كه آنها را خوش حال كنيد و به آنها نشان بدهيد كه به فكرشان بوده ايد. شرايط را از قبل به شكلي تدارك ببينيد و مهيا كنيد كه آنها بدانند موجوداتي خاص هستند. نشان دهيد چقدر به آنها علاقه داريد و بها مي دهيد و آنها براي تان تا چه اندازه مهم هستند.

اشا ره ي من به اين است كه آنها را از سطح معمول خوش حال تر كنيد، بيش از حد انتظارشان كاري صورت دهيد. اين فرصتي عالي است تا خلاق شويد؟ تن به ماجرا بدهيد، مهربان و دوستدار ظاهر شويد. آيا مي گوييد وقت كافي نداريد؟بسيار خُب، فهرست اولويت هاي خود را مرور كنيد. چه چيزي مي تواند مهم تر از آن باشد كه شريك زندگي را راضي و خشنود سازيد.

هميشه كسي يا چيزي را داشته باشيد كه از ديدن شما خوش حال شود

حیوانات دست آموز خاتگی وقتی به خانه می روید و آنها شما را میبینند، خوشحال می شوند و این را با رفتارشان نشان می دهند. البته شما دوست دارید که همسرتان هم ازدیدن شما خوش حال شود.می خواهید ووقتی به خانه بر میگردید، به هیجان بیایید. و مطمئنم که این اتفاق می افتد . مگر غیر از این است؟ و البته وقتی آنها هم به خانه می آبند ، خوش حال می شوید. غیر از این است؟ نمی شوی؟ جرا که نه؟ بله؟ عالی است.

همه ی ما به کسی نیاز داریم که با دیدن ما خوش حال شود . احساسی به ما بدهد که خود را موجودی با ارزش ارزیابی کنیم. نمی دانید وقتی برای بکی دو روزی به دلیل شرایط شغلی به شهر دیگری می روم، از این که وقتی برمی گردم می بینم فرزندانم کنار در اتاق صف می کشند تا مرا ببینند چقدر خوش حال می شوم.وقتی می پرسند :« برایمان از سفر چه آورده ای؟» خوش حال می شوم و به چهره های شان نگاه می کنم.

و یا وقتی فرزندانتان از مدرسه می آیند و شما از آنها می پرسید که روزشان را چگونه گذرانده اند و آنها با آب  و تاب برای تان شرح میدهند ، بسیار شادی آفرین است. شما از دیدن آنها شاد می شوید .شما برای آنها کسی یا چیزی هستید.داشتن کسی یا چیزی که از دیدن شما شاد شود مهم است. زیرا شما به کسی می رسید که به شما احتیاج دارد و این به شما هدف و قصدی می دهد .مانع از آن می شود که در خود غرق شوید، به شما دلیلی برای زندگی کردن و با زندگی کنار آمدن می دهد. اما اگر تنها زندگی کنید و صاحب اولاد و حیوان دست آموز خانگی نباشید، چه می کنید؟ در این واقع ، کار خیریه می تواند به سرعت در زندگی کسانی را سر راه شما قرار دهد که از دیدن شما شاد شوند.

یکی از دوستانم که در لندن زندگی می کرد و با همسایگانش در ارتباط  نبود، متوجه شد که در فاصله ای دور از او یک مرد بازنشسته زندگی می کند. او همه روزه از کنار خانه اش رد می شد و دلش می خواست با او آشنا شود. چه کسی از دیدن شما خوش حال می شود؟

بدانید کی گوش بدهید و چه زمانی اقدام کنید

نمیدانم رعایت کردن این قانون تا چه اندازه برای شما دشوار است، اما میدانم که برای من کار راحتی نیست. هر گاه کسی مشکلی دارد دلم می خواهد برایش کاری صورت دهم. مهم نیست که چه کاری می کنم. مهم این است که به هر صورت کاری بکنم

در  واقع آن چه معمولاً از من انتظار دارند این است که گوش شنوا داشته باشم. انتظار دارند بنشینم و به حرف های شان گوش بدهم، درباره ی مسایل و مشکلات شان حرف نمی رنند و نمی خواهند که من دست به کار شوم و مشکلی را از میان بردارم. آن چه دیگران احتیاج دارند این است که کسانی با مهر و علاقه به صحبت های شان گوش بدهند  در نهایت دوست دارند کسی به آنها بگوید:« راستی چقدر ناراحت شدی!» همین اندازه هم کفایت می کند. به محض آنکه مشکل و حرف شان را می شنوم ، صحبت شان تمام می شود.

 خود من وقتی مسئله و مشکلی درام نمی خواهم کسی با من در مقام دلسوزی حرف بزند . نمی خواهم کسی مرا تشویق کند.نمی خ.اهم مشکلم را با کسی سهیم بشوم. در نهایت دنبال یک راه حل می گردم، پیشنهاد کمک، دراز شدن دستهایی از روی مهر.

 اما همه ی مسایل من محتاج راه حل های عملی ومنطقی هستند. برای من گوش دادن به موارد و موضوعاتی سخت تر است که با شخص رابطه داشته باشد و به برخوردی کاملاً متفاوت محتاج باشد. این که بدانیم چه زمانی گوش بدهیم و چه زمانی اقدام کنیم، مهارت بسیار مفیدی است که باید در خود ایجاد نماییم. من بارها برایم اتفاق افتاده که با شنیدن بخشی از صحبت های دیگران سخن شان را قطع می کنم و می گویم :« تا همین جا کافی است.متوجه منظورت شدم.» و بعد بلافاصله راه حل نشان میدهم. البته بعضیاز مسایل راه حل ندارند. به همین دلیل است که درباره ی آنها با ما حرف می زنند. به ما می گویند تا بخشی از جریان کار باشیم. ممکن است تا همین اندازه با آنها همدلی کنیم، به آنها مهر بورزیم،توصیه کنیم، دست شان را بگیریم. دانستن این چه زمانی گوش بدهیم و چه زمانی هم دردی کنید وچه زمانی راه حل نشان بدهید، مهارتی است که بازیگر قوانین باید از آن اطلاع داشته باشد.

برای داشتن زندگی مشترک مشتاق باشید

با این حساب  با هم آشنا شدید، دل در گرو عشق یکدیگر گذاشتید و تصمیم گرفتید با هم زندگی کنید امیدوارم  این اتفاق هم بیفتد. اما در چه سطحی؟ در این جا جدی حرف میزنم . صرف زندگی کردن با هم، روزها را پشت سرگذاشتن و به واقع با هم در پیوند و ارتباط بودن کافی نیست. باید برای زندگی کردن با هم شور و شوقی داشته باشید. چه چیزی داشته باشید؟ اشتیاق با هم بودن، نیازمند پیوند مستحکم است. نیازمند داشتن تجربه های مشترک است.باید احساسی از مهر و عشق داشته باشید تا شما را به دنبال هم بکشد. باید برای برقراری روابط بهتر تلاش کنید.

باید بیدار بمانید. باید در لمس و تماس باشید. باید در هماهنگی به سر ببرید. باید رویاها، هدف ها، آرزوها وبرنامه ای تان را با هم در میان بگذارید باید برای با هم بودن شور و شوق داشته باشید.

 توجه داشته باشید، می دانم همه یروابط با فراز ها ونشیب هایی همراه اند. میدانم در مواقعی مکدر می شویم. اما شما به شکلی زندگی خود را وقف خوش بختی شخص دیگری می کنید و لازمه ی این کار داشتن تمرکز، توانمندی، اشتیاق، انگیزه، شورو شوق و تلاش است .آن چیست؟ آیا خود را وقف خوشبختی دیگران نمی کنید؟ پس چکار می کنید؟ معنای یک رابطه به شکلی همین است. اگر این کار را نمی کنید، فکر می کنید چه می کنید؟

باید دقت و علاقه و توجه نشان بدهید . باید هم چنان در عشق باقی بمنید . باید بخواهید شریک زندگی تان خوشبخت و موفق شود، به احساس شادی و نشاط برسد.دردنیای آرمانی، شما لازم است که زندگی خود را با یک نفر بگذرانید، اما این را هم میدانم که در دنیای واقعیت ها هر کسی ممکن است در طی زندگی خود ازدواج های متعدد داشته باشد. اما امید و آرزوی من این است که زندگی زناشویی هیچ کس به طلاق نکشد. باید زندگی مبتنی براعتماد و اطمینان  متقابل  مسئولیت، سعادت به اتفاق میل و انگیزه ی کامل شدن باشد.آیاغیراز این است؟ پس چیست؟ اگر می خواهید از زندگی مشترک خود بیشتر ین بهره برداری را بکنید، باید این گونه باشد همسرتان برای آن نیست که کمی با او گپ بزنید و بعد خسته شوید . همسرتان با شماست تا شما را دوست بدارد و شما هم به او عشق بورزید. همسرتان با شماست زیرا باید با شما دررابطه باشد. اگر این چیزی نیست که اشخاص از ارتباط با یکدیگر انتظار دارند، پس آن چه انتظار دارند چه می تواند باشد؟

———————————-

منبع : کتاب:قوانین زندگی / نویسنده: ريچارد تمپلار/ مترجم: مهدي قراچه داغي / انتشارات: سارنگ/ چاپ:پنجم 1387

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن