دعوت و داعی

بایدها و نبایدها در تبلیغ و مباحثه

  بایدها و نبایدها
در تبلیغ و مباحثه

باید – جمع بندی مطالب را به مخاطبان واگذارید تا آنها
به نسبت درک و برداشتی که از مباحث کرده اند نکاتی را به عنوان نتایج بحث عنوان
کنند.

نباید- به طور یکجانبه و بر اساس ذهنیت  و برداشت خود به سراغ جمع بندی مطالب بروید .(از
خود محوری و خودمداری درطرح و بسط و جمع بندی مطالب اجتناب کنید)

*************

 باید – در
تعیین عنوان بحث ضمن حفظ کلیات و چهارچوب آن به مخاطابان اجاز بدهید جزئیات و موضوعهای
مفهومی و مصداقی بحث را خودشان طرح کنند و بسط دهند

نباید – به محض اینکه احساس کردیدکه مطلب مطرح شده از
نظر گیرایی و جاذبه و نوع ارتباط آن با نیازهای مخاطب  پیوند ندارد از ارائه آن پرهیز کنید و سعی
نکنید آنچه را که خود مصلحت می دانید به دور از توجه و انگیزه  بیان کنید.

*************

باید – قبول کنیم درهمه رشته ها و همه سؤالات جواب
تخصصی و همه جانبه نداریم.

نباید –به سؤالات و موضوعات تخصصی که حیطه حرفه ای و دانش
تخصصی شما نیست جواب بدهید .

*************

باید – جایگاه و موقعیت نشستن و مکا ن یابی در جایگاه
سخنوری را بهترین، جذابترین  و زیبا ترین
وضع ممکن تنظیم کنید .الگوی  رفتاری گوینده
باید با موقعیت و وضعیت مخاطب تعدیل و تطبیق یابد

نباید – همیشه و همه جا با یک نوع الگوی رفتاری با مخاطب
قرار بگیرید.

*************

باید – هدف ، موضوع و روش بحث خود را با توجه به نیاز و
زبان و ذهنیت مخاطب روشن سازید.

نباید- از روشهای مستقیم، کلیشه ای و تکراری در طرح
موضوعات استفاده کنید تا مخاطب در برابرسخنان شما احساس خستگی و یکنواختی ننماید.

*************

باید – به سؤالات و ابهامات مخاطبان در همان خلال بحث
به طور فعال و مستقیم جواب دهید.

نباید – ازبرخورد خشک و خشن و آداب رسمی در نحوه
پاسخگوئی  به سؤالات استفاده کنید.

*************

باید – به این اصل پایدار باشید که در هنگام پاسخ دادن
به سؤالات راه حلها و جوابهای متفاوت و متعددی وجود دارد .

نباید – سعی کنید که پاسخ سؤالات را براساس عادات قبلی
خود بدهید .ممکن است به یک سؤال در یک جمع خاصی جواب ویژه ای بدهید و همان سؤال یا
مشابه آن رادر جمع دیگر پاسخ دیگری بدهید .

*************

باید – در طرح مباحث خود از نیازهای ورزشی ، هنری ،
فرهنگی ، علمی و سرگرمیهای تفریحی مخاطب استفاده کنید .

نباید – در تهیه مطالب خود دنیای ذهنی  و دلمشغولی های شخصی خود را معیار قرار دهید و درگیریهای
ذهنی و درونی خودرا به مخاطبان تعمیم دهید.

*************

باید – مطالب و رازها و مشکلات خصوصی مخاطبان را که به
طور محرمانه با شما در میان  می گذارند حفظ
کنید .

نباید – اسرار و واگشایی مشکلات خصوصی مخاطبان را افشا
کنید.

*************

باید – کاری کنید که هر یک از مخاطبان احساس کنند که
در طرح و بسط مباحث مشارکت فعال دارند .

نباید – کنترلهای پی درپی و جهت دهیهای شخصی و خود
مدارانه را در بحث اعمال کنید.

*************

باید – شوخ طبعی ، لطافت بیان و انعطاف درکلام را در
لابلای مطالب به طور شایسته و به تناسب طبیعت بحث حفظ کنید.

نباید – ترش رویی ، خشونت ، الفاظ تند و تیز ، تحکم  و استبداد داشته باشید.

*************

باید – درنگاه خود به مخاطب عدالت را حکمفرما کنید .

نباید – توجه و نظرت متمرکز و معطوف به یک نقطه یا چند
نفرخاص باشد .

*************

باید – در بکارگیری کلمات تحسین برانگیز و توبیغگر
رعایت اعتدال و برابری را داشته باشید.

نباید – در ستایش و سرزنش و یا تمجید و تعریف و انتقاد
از مخاطبان خود افراط و تفریط داشته باشید.

*************

باید – فضای غیر رسمی ، آزاد ، طبیعی و راحت و مناسب را
ایجاد کنید.

نباید- فضای بحث را رسمی .خشک و غیرقابل انعطاف کنید.

*************

باید – نیازهای مخاطبان را شناخت و جاذبه ها و رغبتهای
را فهمید ، تا درک متقابل فراهم شود .

نباید – نیازها ، آرزوها  و خواسته های شخصی خود را جایگزین  نیازها و آرزوها ی مخاطبان کنید.

*************

باید – مخاطبان را تشویق کنید تا به نقل تجربیاتی از
زندگی خود و موفقیتهایی که تجربه کرده اند بپردازند .

نباید- درطرح مسایل و مباحث به صورت خود محوری ، خودانتخابگری  استفاده کنید و سعی نکنید برای انتقال پیام و ابلاغ  مقاصدخود از تجربیات بیگانه با زندگی مخاطب استفاده
کنید.

*************

باید – در طرح مسائل و بویژه مشکلات و نواقص از صیغه
” ما ”  استفاده کنید تا مخاطب
احساس یگانگی وهمبستگی با شما داشته باشد.

نباید- به مخاطبان با دید بیگانه نگری و جدا یافته از
دنیای خود نگاه کنید (دنیای خود را از دنیای آنها جدا نکنید).

*************

باید – برای اجتناب از یکنواختی و یکسونگری مباحث ، فرصت
و زمینه تبادل نظر را دربین مطالب  با طرح
سؤالهای تحریک کننده فراهم سازید.

نباید – در تهیه و تدوین مطالب ذهنی بر اساس سلیقه خود
بدون تعامل با مخاطبان استفاده کنید.

منبع : بشری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا