آداب سلام و خداحافظی

  • تربیت فرزندان

    آداب سلام و خداحافظی در خانواده و تأثیر روانی آن

    آداب سلام و خداحافظی در خانواده و تأثیر روانی آن نویسنده: داگمارف. کرام / ترجمه: سپیده خلیلی چه کسی باید اول سلام کند؟ هر کسی که کوچک تر است، اول باید سلام بدهد. به طور کلی: آقایان به خانم ها، بچه ها به بزرگ تر ها و دخترها به مردهای بزرگ تر. در این جا بزرگ سالان می توانند اولین…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا