خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

پژوهشگر اسرائیلی برائت و بیزاری خویش را از یهودیت اعلام نمود

پژوهشگر اسرائیلی برائت و بیزاری خویش را از یهودیت اعلام نمود ترجمه: حمید محمودپور- مهاباد « شلوموساند» پرفسور و مورخ بزرگ و پژوهشگر اسرائیلی برائت و بیزاری خویش را از یهودیت و آیینش اعلام نمود و اسرائیل را به تندروترین و افراطی ترین جامعه¬ ی نژادپرستی و جنایت پیشه در جهان غرب وصف نمود. این پرفسور و مورخ مشهور اسرائیلی که استاد تاریخ در دانشگاه «تل آویو » است، اظهار داشت: پدرش در نیمه ی اول قرن بیستم دست از تحصیل در مدرسه ی « تلمود » برداشت و من هم به عنوان تعهد اخلاقی در قرن بیستم و یکم، …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@