اتم

  • قرآن

    معجزات علمی قرآن

    الشیخ محمد علی صابونی فصل هشتم :معجزات علمی قرآن اول ـ وحدت هستی جدیدترین نظریهء علمی ثابت کرده است که زمین جزئی از منظومهء شمسی بوده و به مرور زمان از آن جدا شده، به سردی گرایده و قابلیت زندگی را پیدا کرده است. برای صحت این نظریه به وجود آتش فشان ها در بطن زمین و زمین لرزه ها…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا