احزاب لیبی

  • خبر های جدید

    منع تاسيس احزاب دينى وابسته يا ديكتاتور صفت در ليبى

      به رغم توقع بسيارى از پيگيران مسايل سياسى ليبى، قانونى در اين كشور به تصويب رسيد كه فعاليت احزاب اسلامى انحصارگرا را منع مى كند و با هر گونه همكارى احزاب با طرفهاى خارجى مخالف است. شوراى ملى انتقالى ليبى، قانونى را تصويب كرد كه به موجب آن تاسيس و فعاليت هر حزبى كه مبناى خود را "دين"، "قبيله"…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا