اخلاق خلق نیکو صداقت راستی دروغ صدق

  • تربیت، اخلاق و تزکیه

    خلق نیکو- صدق و راستی

    عبدالقادر پاك نيت –دانشجوي پزشكي - اروميه گاهاً انسان هایی در جامعه خود را منتسب به دین می کنند و از نظر توده ی مردم خود را وانمود می کنند که بر انجام عبادت ها حریص هستند و درحالي كه همان وقت مرتکب اعمال و گفتاری می شوند که از اخلاق کریمانه و ایمان به حق دوراست مثلاً به راحتی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا