آرشیو برچسب :

روی گردانیدن از لغو و بیهودگی

احمد شرباصی مصری /مترجم : محمد بهاء الدین حسینی مشتقات (( لغو )) دو معنا اساسی دارد ؛ اول به معنای چیز بی ارزش و دوم به معنای شیفته شدن و پافشاری در برابر هر چیزی است . به سخن بیهوده ا که مورد توجه قرار نگیرد ، لغو گفته می شود و گوینده بدون ناز و تامل آن را بر زبان می آورد و چنین سخن همانند صدای گنجشک و یا هر گونه پرنده ی دیگری است .

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@