اخوان المسلمین قدرت انقلاب حکومت

  • حركات و احزاب

    اخوان المسلمین:قدرت و انقلاب

    امام حسن البناء / ترجمه مصطفی اربابی بسیاری از مردم می پرسند:آیا اخوان المسلمین تصمیم دارند برای برای تحقق آرمانهای شان ورسیدن به هدف از نیرو و قدرت استفاده کنند؟آیا اخوان المسلمین در پی ایجاد انقلابی در نظام سیاسی و اجتماعی مصر هستند؟ نمی خواهم این پرسشگران را در حیرت نگه دارم،بلکه فرصت را غنیمت می شمارم؛و پرده از پاسخی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا