اخوان و تکفیر

 • خبر های جدید

  سخنگوی اخوان المسلمین: ما هیچ کس را تکفیر نمی کنیم.

  سخنگوی اخوان: ما هیچ کس را تکفیر نمی کنیم. به گزارش نوگرا ، بنابر پخش مستقیم سخنان سخن گوی اخوان المسلمین در میدان رابعه عدویه گفت: ما از روز فرقان حرف می گوییم ، و از فرقان صحبت می کنیم نه از کفر و ایمان ، ما کسی را تکفیر نمی کنیم . ما از فرقان انقلاب نظامی و انقلاب…

  ادامه »»»
 • حركات و احزاب

  دیدگاه اخوان المسلمین در مورد پدیده تکفیر چیست؟

  دیدگاه اخوان المسلمین در مورد پدیده تکفیر چیست؟ نویسنده: مشاور سالم بهنساوی / مترجم: سالم افسری شبهه ای دیگر بر مسئله ی تکفیر پیروان اندیشه ی تکفیر همان گونه که به روا بودن چپاول و دزدی و نیرنگ و فریبکاری معتقدند، مادامی که این شیوه ها به تقویت آنان و تضعیف مخالفانشان می انجامد،  آنان همین شیوه ها را در…

  ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا