استحکام خانواده

  • زن خانواده

    ده عامل استحكام و فروپاشي خانوده

    ده عامل استحكام و فروپاشي خانوده دكتر احمد هاشمي خانواده هسته و خشت اوليه جامعه است. دليل اهميت خانواده و تشكيل چنين همايشي برچيست؟ بر اين است كه خانواده ضرورت اجتناب ناپذيري براي جامعه است و بر هر هيچ كس پوشيده نيست و علت ضرورت آن بر اين است كه ارتباط انسانها با همديگر تنگاتنگ شده و تاثير آنها بر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا