خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

ده عامل استحكام و فروپاشي خانوده

ده عامل استحكام و فروپاشي خانوده دكتر احمد هاشمي خانواده هسته و خشت اوليه جامعه است. دليل اهميت خانواده و تشكيل چنين همايشي برچيست؟ بر اين است كه خانواده ضرورت اجتناب ناپذيري براي جامعه است و بر هر هيچ كس پوشيده نيست و علت ضرورت آن بر اين است كه ارتباط انسانها با همديگر تنگاتنگ شده و تاثير آنها بر يكديگر از روستا فراتر رفته و به كشور رسيده. لذافرهنگها به هم نزديك شده و افكارها ترويج پيدا كرده است. 10عامل استحكام و فروپاشي خانوده: اولين ومهمترين عامل استحكام خانواده شناخت متقابلاست. بايدقبل ازازدواج زن ومرد شناخت كامل ازهمديگرداشته باشند. …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@