اسلام و كسب و كار

  • مقالات ارسالی

    فراخوانی اسلام به کسب و کار

    نوشته:‌ عبدالخالق احسان اسلام دين شامل و فراگيري است كه تمام جوانب زندگي انساني را احاطه كرده و به تمام نيازمندي هاي انساني پاسخ در خور مي دهد و در اسلام هدف اصلي زندگي عبادت خداوند و رسيدن به سعادت اخروي مي باشد، بازهم به زندگي دنيوي بي توجه نبوده و دنيا را وسيله قرار داده و به كسب و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا