اشتباهات گفتاری بین جنسیت های مختلف

  • مهارتهای زندگی

    بعضی از اشتباهات گفتاری بین جنسیت های مختلف که باید…

    نویسنده: فريبا علومی يزدی در اينجا درباره ی بعضی از  اشتباهات گفتاری بين جنسيت های مختلف که بايد از آنها خودداری کرد صحبت می کنيم.خانم ها و آقايان احساس متفاوتی نسبت به موضوعات خنده دار دارند. مردان بخش زيادی از زمان خود را به تعريف کردن لطيفه، بذله گويی و شرکت در موضوعات خنده آور سپری می کنند که اين…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا