افت اعضای جماعت

  • دعوت و داعی

    ضعف جنبه ی تربیتی، عامل اُفت افراد جماعت اسلامی

    ضعف جنبه ی تربیتی، عامل اُفت افراد جماعت اسلامی نویسنده: د. فتحی یکن / مترجم: داوود ناروئی بدون تردید، اگر بگوییم که انگیزه ی افت افراد نه به یک علت، که به عوامل بی شماری برمی گردد، سخنی گزاف نگفته ایم. چون شاید علت افت جنبش باشد. شاید هم خود فرد عامل افت باشد. و شاید هم شرایط فشار دهنده…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا