خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

افزایش سریع جمعیت مسلمان در جهان

افزایش سریع جمعیت مسلمان در جهان پیش بینی می شود که این سیر صعودی تا سال ۲۰۵۰ ادامه یابد. بموجب تحقیقات انجام گرفته در آمریکا ، تعداد جمعیت مسلمان در مقایسه با دیگر ادیان بسرعت افزایش یافته و در سال ۲۰۵۰ به تعداد جمعیت مسیحی نزدیک خواهد شد. این تحقیقات با توجه به میزان زاد و ولد و تمایلات به تغییر دین انجام گرفت. بموجب نتیجه تحقیقات در حالیکه میزان زایش در زنان مسلمان سه ممیز یک درصد و در مسیحی دو ممیز هفت درصد است، در هندوها دو ممیز چهار درصد و در یهودیان نیز دو ممیز سه درصد …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@