افزایش مسلمان در جهان

  • خبر های جدید

    افزایش سریع جمعیت مسلمان در جهان

    افزایش سریع جمعیت مسلمان در جهان پیش بینی می شود که این سیر صعودی تا سال ۲۰۵۰ ادامه یابد. بموجب تحقیقات انجام گرفته در آمریکا ، تعداد جمعیت مسلمان در مقایسه با دیگر ادیان بسرعت افزایش یافته و در سال ۲۰۵۰ به تعداد جمعیت مسیحی نزدیک خواهد شد. این تحقیقات با توجه به میزان زاد و ولد و تمایلات به…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا