خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

شایعه پراکنی از دیدگاه اسلامی

شایعه پراکنی از دیدگاه اسلامی نویسنده: عبدالرحمن الصویان /مترجم: عبدالصمد مرتضوی ابن منظور در کتاب مشهورش «لسان العرب» معنی لغوی شایعه پراکنی را چنین بیان می کند: شاع الخبر فی الناس یشیع شیعاً و شیعاناً و مشاعاً و شیعوعة فهو شائع. به منتشر شدن و آشکار شدن خبر اطلاق می شود و وقتی می گوییم اشاعه هو و اشاع ذکر الشیء بدین معنی است که او خبر را اظهار و علنی نمود و به انتشار آن در میان مردم پرداخت. بنابراین هرگاه یک خبر به نحوی میان مردم منتشر شود که تقریباً همگان بدان مطلع شوند به آن شایعه یا …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@