اقتدار مشروعیت قدرت سیاست حکومت

  • سياسي اجتماعي

    اقتدار و مشروعیت

    حسین بشیریه اقتدار، قدرت مشروع، قانونی و مقبولی لاست که می باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت و فرمانبرداری قرار گیرد؛ در اقتدار، توجیه و استدلالی نهفته است که آن را از شکل قدرت عریان خارج می سازد و برا ی موضوع قدرت  پذیرفتنی می کند. از این رو گفته می شود که اقتدار برای پیروان و تبعیت کنندگان خصلت…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا