خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

اقتدار و مشروعیت

حسین بشیریه اقتدار، قدرت مشروع، قانونی و مقبولی لاست که می باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت و فرمانبرداری قرار گیرد؛ در اقتدار، توجیه و استدلالی نهفته است که آن را از شکل قدرت عریان خارج می سازد و برا ی موضوع قدرت  پذیرفتنی می کند. از این رو گفته می شود که اقتدار برای پیروان و تبعیت کنندگان خصلت بیرونی ندارد.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@