انسان اخلاق تساهل مدارا

  • سياسي اجتماعي

    چگونه می‌توانیم در ایران به تساهل و مدارا دست یابیم

    سيد علي محمودي ما نيازمند تساهل‌ايم. تساهل و مدارا زمينه‌ساز فرهنگ صلح، دوستي، تفاهم، همزيستي و همكاري است؛ چه تساهل مذهبي و چه تساهل فرهنگي، سياسي و اجتماعي. اما چرا تساهل و مدارا در ميان ما ايرانيان در اين روزگار چندان جايي ندارد و نسبت به فهم و عمل به آن تا اين اندازه غافل و بي‌اعتنا هستيم؟

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا