ایران قبل از اسلام

  • تاریخحمله اعراب به ایران

    داستان گمراهی ملت، افسانه ایران قبل از اسلام و حمله اعراب

    داستان گمراهی ملت، افسانه ایران قبل از اسلام و حمله اعراب نویسنده: دانا مهرنوس ۱- یورش اعراب ۲- شعارهای زرتشت سالهای پایانی حکومت قاجار آن چه در ایران به شدت شکل گرفت ملی گرایی افراطی بود و امری که در ذهن ملی گرایان رسوخ کرد و آن را عامل فقر و بدبختی ایران و ایرانی می دانستند حمله اعراب مسلمان…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا