ایمان زن

  • الله - خداوند

    ایمان زن نابینا و یاد داشتی از طرف خدا

    ایمان زن نابینا و یاد داشتی از طرف خدا نویسنده: امین الرحمن کیانی «ایمان زن نابینا» سال ها پیش از دهکده ای می گذشتم، وارد کلبه ای مخروبه شدم که درون آن زنی پیر و نابینا نشسته بود. او زنی تنها بود که در فقر کامل به سر می برد وقتی او را در چنین وضعیتی دیدم، گفتم:« مادر حتماً…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا