ایمان قضا قدر سرنوشت تقدیر

  • عقیدهناصر سبحانی

    ایمان به قضا و قدر

    ایمان به «قضا و قدر » استاد ناصر سبحانی بعد از مسئله ایمان به خدا و آخرت یکی از مسائل بسیار مهم دیگر که مطرح است و بدون آن انسان نمی تواند بنده ی خدا باشد و عبادت و بندگی خدا را به صورت کامل انجام دهد، مسئله «قضا و قدر» است. توضیح این که: انسان مسلمان باید چنین معتقد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا