خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

ایمان به «قضا و قدر »

ایمان به «قضا و قدر » استاد ناصر سبحانی بعد از مسئله ایمان به خدا و آخرت یکی از مسائل بسیار مهم دیگر که مطرح است و بدون آن انسان نمی تواند بنده ی خدا باشد و عبادت و بندگی خدا را به صورت کامل انجام دهد، مسئله «قضا و قدر» است. توضیح این که: انسان مسلمان باید چنین معتقد باشد که خداوند متعال از همه چیز خبر دارد، و همه چیز را می داند، و قدرت و توانایی این را دارد که هر چه بخواهد انجام دهد و هر کاری را که انجام دهد به جا و صحیح است، و _ جلّ جلاله_ کار نا به جا و بیهوده انجام نمی دهد؛ بنابراین قبل از این که این جهان را خلق کند، برای ساختن آن نقشه ای کشیده است.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@