خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

اینترنت بهترین وسیله تبلیغ و دعوت اسلامی

ترجمه : عتیق الله موحد در این شک و تردید نیست که در عصر کنونی انترنیت بهترین وسیله پخش دعوت اسلامی است و میتوان با استفاده از وسیله نشر بیشتر فکر اسلامی را اسانتر گردانید، اما این را هم نباید فراموش کرد که انترنیت تیغ دوسره تیز است ، بدین معنی که استفاده از آن در امور کارهای نیکو اجر و پاداش به بار می آورد و اما استفاده از آن در امور خلاف شریعت انسان را به هلاکت و گمراهی می کشاند

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@