خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

بافضیلت ترین عبادت ها كدام است؟

نويسنده: دکتر یوسف قرضاوی /مترجم: ابوبکر حسن زاده علما در این مورد که بهترین عبادت ها نسبت به افراد کدام است و دارای اختلاف شدید و دامنه دار و اقوال متعدد و متباین با هم هستند.اما از دیدگاه من قول راجح، نظر امام ابن الیم است که می گوید: «این امر از شخصی به شخص دیگر و زمانی نسبت به زمان دیگر و مکانی نسبت به مکان دیگر و حالتی نسبت به حالت دیگر متفاوت است».

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@