تحلیل اوضاع مصر

  • سياسي اجتماعيتصویر تحلیلی بر بحران خاورمیانه در سال گذشته

    تحلیلی بر بحران خاورمیانه در سال گذشته

    استاد عبدالعزیز مولودی سال گذشته علیرغم اینکه در برخی از حوزه ها، جهان در اضطراب و بحران بسر برد- بلایای طبیعی سیل و طوفان و ...- اما در حوزه سیاسی ظاهرا بحران خاورمیانه می رود تا تغییرات جدی در کشورهای منطقه ایجاد بکند. این تغییرات اگرچه همه آنها درون زا نیستند و از الگوی واحدی هم پیروی نمی کنند، ولی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا