تحلیل اوضاع مصر

  • سياسي اجتماعي

    تحلیلی بر بحران خاورمیانه در سال گذشته

    استاد عبدالعزیز مولودی سال گذشته علیرغم اینکه در برخی از حوزه ها، جهان در اضطراب و بحران بسر برد- بلایای طبیعی سیل و طوفان و ...- اما در حوزه سیاسی ظاهرا بحران خاورمیانه می رود تا تغییرات جدی در کشورهای منطقه ایجاد بکند. این تغییرات اگرچه همه آنها درون زا نیستند و از الگوی واحدی هم پیروی نمی کنند، ولی…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا