خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

60 گلبرگ تربیتی – 2

دکتر محمد رضا سنگری 1_ معلم معمار شخصیت انسان است در هر بنای زیبا،سرانگشت هنرخیز بنای چیره دست دانا را ببینید.2- ارکان نفوذ و توفیق معلم موفق 4 است؛ دانش، بینش، روش و منش بزرگ.3- خشم معلم دلسوز مثل رعد است؛ همسایه باران و سرسبزی. 4_ درس معلم زمزمه محبت است و معرفت. شاخسار هیچ دلی بی این زمزمه روح افزا مباد.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@