تربیت تربیتی

  • تربیت فرزندان

    ۶۰ گلبرگ تربیتی – 2

    دکتر محمد رضا سنگری 1_ معلم معمار شخصیت انسان است در هر بنای زیبا،سرانگشت هنرخیز بنای چیره دست دانا را ببینید.2- ارکان نفوذ و توفیق معلم موفق 4 است؛ دانش، بینش، روش و منش بزرگ.3- خشم معلم دلسوز مثل رعد است؛ همسایه باران و سرسبزی. 4_ درس معلم زمزمه محبت است و معرفت. شاخسار هیچ دلی بی این زمزمه روح…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا