تعهد سازمانی

  • مقالات ارسالی

    تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن

    تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن   مقدمه یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد . تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان  نیروی انسانی در تمام …

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا