تفكر فكر

  • مهارتهای زندگی

    کلاههای شش گانه تفکر !

    مهندس حسن جوانشير/ آروين آرمين       امروزه، متناسب با اهميت انديشه و نقش سرنوشت ساز آن، به تفكر پرداخته نشده و هنوز مهارتهاي فكري در زمره آموزش و پرورش درنيامده است.بزرگترين دشمن تفكر، پيچيدگي است. چرا كه پيچيدگي سبب سردرگمي مي شود. ليكن در مسائل ساده و شفاف، تفكر بسيار كارآمد جلوه مي كند.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا