تقلب د رانتخابات مصر

  • خبر های جدید

    حزب مصر قوی:در صورت ادامه سرکوبها دولت را سرنگون می کنیم.

    رییس حزب «مصر قدرتمند» با بیان اینکه در جریان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید تقلب صورت گرفته، تهدید کرد: اگر اقدامات سرکوبگرانه در مصر ادامه یابد، دولت را سرنگون می‌کنیم. به نقل از ایسنا، عبدالمنعم ابوالفتوح، رییس حزب «مصر قدرتمند» تاکید کرد: اگر اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی مصر ادامه یابد، اقدامات لازم را برای براندازی دولت حاکم اتخاذ خواهیم کرد.…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا