تقویت ایمان

  • تقویت ایمان در قلب ها چگونه صورت می گیرد؟

    نوشته:‌ حسين حسين شحاتة / ترجمه:‌ عبدالخالق احسان مسلمان همیشه به غذای روحی جدیدی ضرورت دارد تا دلش را به چارج های ایمانی چارج نموده و و سینه اش را برای پیشقدمی در میدان اعمال صالحه فراخ گرداند. اگر مسلمان از غذای قلبش غافل شود، سست و مریض شده و قلبش می میرد؛ خداوند تبارک و تعالی تأثیر ایمان را…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا