تماشاى فيلم جنسی

  • شعر و داستان

    داستانی واقعی/ تماشاى فیلم جنسی در روز قیامت

    داستانی واقعی/ تماشاى فيلم جنسی در روز قيامت ! شايد جاى تعجب باشد كه چطور ميشود در آن روزى كه جانها گداز بُوَد، بتوان افلام جنسى را تماشا كرد، ولى اين حقيقت هست، داستان واقعى پايين را بخوانيد تا باور كنيد.پدر همراه يك شيخ و بقيه همراهان براى شستن متوفى پسر جوانش حاضر شده بودند تا اينكه آن جوان را…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا